แสดง:

เรียงตาม:

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 8 หลักการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนและที่บ้าน การดูแลผู้ป่วยติดบ้านและผู้ป่วยติดเตียง 0/10
หนังสือมาใหม่

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 8 หลักการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนและที่บ้าน การดูแลผู้ป่วยติดบ้านและผู้ป่วยติดเตียง

ผู้แต่งหนังสือ: วิโรจน์ ไววานิชกิจ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165723176
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 7 หลักเวชศาสตร์ฉุกเฉินและการจัดการ เรื่องอุบัติเหตุสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ 0/10
หนังสือมาใหม่

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 7 หลักเวชศาสตร์ฉุกเฉินและการจัดการ เรื่องอุบัติเหตุสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ

ผู้แต่งหนังสือ: วิโรจน์ ไววานิชกิจ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165721400
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 6 หลักโภชนาการ การออกกำลังกาย และเภสัชวิทยาพื้นฐานสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ 0/30
หนังสือมาใหม่

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 6 หลักโภชนาการ การออกกำลังกาย และเภสัชวิทยาพื้นฐานสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ

ผู้แต่งหนังสือ: วิโรจน์ ไววานิชกิจ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165681100
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 5 : การพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 0/3
หนังสือมาใหม่

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 5 : การพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ผู้แต่งหนังสือ: วิโรจน์ ไววานิชกิจ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165680240
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 4 การพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 0/3
หนังสือมาใหม่

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 4 การพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

ผู้แต่งหนังสือ: วิโรจน์ ไววานิชกิจ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165659840
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 3 โรคและความผิดปกติที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ 0/3
หนังสือมาใหม่

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 3 โรคและความผิดปกติที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

ผู้แต่งหนังสือ: วิโรจน์ ไววานิชกิจ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165659826
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 2 การประเมินผู้สูงอายุแบบองค์รวม 0/10
หนังสือมาใหม่

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 2 การประเมินผู้สูงอายุแบบองค์รวม

ผู้แต่งหนังสือ: วิโรจน์ ไววานิชกิจ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164854888
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 15 หลักการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคมะเร็ง 0/5
หนังสือมาใหม่

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 15 หลักการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคมะเร็ง

ผู้แต่งหนังสือ: วิโรจน์ ไววานิชกิจ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165864961
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 14 โรคติดเชื้อ การป้องกันการติดเชื้อและวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ 0/5
หนังสือมาใหม่

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 14 โรคติดเชื้อ การป้องกันการติดเชื้อและวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้แต่งหนังสือ: วิโรจน์ ไววานิชกิจ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165825160
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาลผู้สูงอายุและหลักเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 0/30
หนังสือมาใหม่

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาลผู้สูงอายุและหลักเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ผู้แต่งหนังสือ: วิโรจน์ ไววานิชกิจ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164854628
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

มือใหม่สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ = Beginner caregiver for elderly care 0/20
หนังสือมาใหม่

มือใหม่สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ = Beginner caregiver for elderly care

ผู้แต่งหนังสือ: ฐานุพงศ์ ศุภเลิศวรวิชญ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165650663
เลขเรียก:
 • NLM - WT25
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

มือใหม่สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ = Beginner caregiver for elderly care 0/5
หนังสือมาใหม่

มือใหม่สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ = Beginner caregiver for elderly care

ผู้แต่งหนังสือ: ฐานุพงศ์ ศุภเลิศวรวิชญ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165650663
เลขเรียก:
 • NLM - WT25
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงวัย = Geriatic Emergencies 0/30
หนังสือมาใหม่

ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงวัย = Geriatic Emergencies

ผู้แต่งหนังสือ: จิราภรณ์ ศรีอ่อน
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167741482
เลขเรียก:
 • NLM - WT100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์ 2 เล่ม 2 7/40
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์ 2 เล่ม 2

ผู้แต่งหนังสือ: กันตพร ยอดใชย, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162716034
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์ 2 เล่ม 1 1/40
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์ 2 เล่ม 1

ผู้แต่งหนังสือ: กันตพร ยอดใชย, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162716027
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 4 0/11
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 4

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9749626931
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 4 2/15
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 4

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789749626931
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 3 5/23
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 3

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789742911539, 9742911533
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2 3/5
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9742911525
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2 0/1
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9742911525
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1 1/1
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9742911517
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ = Adult and gerontological nursing 5/15
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ = Adult and gerontological nursing

ผู้แต่งหนังสือ: องุ่น น้อยอุดม, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164437159
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้ส่งอายุ 2 = Adult and geriatric nursing care 2 0/3
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้ส่งอายุ 2 = Adult and geriatric nursing care 2

ผู้แต่งหนังสือ: พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789741105458
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

การพยาบาลผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21 0/1
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21

ผู้แต่งหนังสือ: ปะราลี โอภาสนันท์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

การพยาบาลผู้สูงอายุระบบหัวใจและหลอดเลือด 3/30
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้สูงอายุระบบหัวใจและหลอดเลือด

ผู้แต่งหนังสือ: พรทิพย์ สารีโส
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740341390
เลขเรียก:
 • NLM - WY152.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่มที่ 2 1/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่มที่ 2

ผู้แต่งหนังสือ: ศิริรัตน์ ปานอุทัย
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163982278
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่มที่ 1 1/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่มที่ 1

ผู้แต่งหนังสือ: ศิริรัตน์ ปานอุทัย
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978-616-39-8209-4
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

การพยาบาลผู้สูงอายุ ความท้าทายกับภาวะประชากรสูงอายุ 0/2
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้สูงอายุ ความท้าทายกับภาวะประชากรสูงอายุ

ผู้แต่งหนังสือ: วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789745925731
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การพยาบาลผู้สูงอายุ 1 (Gerontological nursing 1) 0/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้สูงอายุ 1 (Gerontological nursing 1)

ผู้แต่งหนังสือ: ทีปภา แจ่มกระจ่าง
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978-616-39-4901-1
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล = Gerontological nursing : common problems and caring guideline 4/40
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล = Gerontological nursing : common problems and caring guideline

ผู้แต่งหนังสือ: ศิริพันธุ์ สาสัตย์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740339571
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020


สาขาวิชา

  205
  141
  102
  176
  145
  153


ล้างค่า