แสดง:

เรียงตาม:

เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา การประเมินสุขภาพ (Health Assessment) รหัสวิชา พย. 1202 0/10
หนังสือมาใหม่

เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา การประเมินสุขภาพ (Health Assessment) รหัสวิชา พย. 1202

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

หลักการซักประวัติและตรวจร่างกายในภาวะฉุกเฉิน 1/20
หนังสือมาใหม่

หลักการซักประวัติและตรวจร่างกายในภาวะฉุกเฉิน

ผู้แต่งหนังสือ: พรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164433946
เลขเรียก:
 • NLM - WB200
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

ทักษะทางคลินิก = Clinical Skills 0/1
หนังสือมาใหม่

ทักษะทางคลินิก = Clinical Skills

ผู้แต่งหนังสือ: จินตนา ศิรินาวิน
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789747231762
เลขเรียก:
 • NLM - WB200
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

ทักษะการตรวจร่างกายทางอายุรศาสตร์ 0/10
หนังสือมาใหม่

ทักษะการตรวจร่างกายทางอายุรศาสตร์

ผู้แต่งหนังสือ: วิทยา ศรีตามา
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789743776069
เลขเรียก:
 • NLM - WB200
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

คู่มือการซักประวัติพื้นฐานสำหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและผู้สนใจเพื่อเข้าใจคนไข้ในแบบที่เขาเป็น : Illness "เพราะมองหา จึงมองเห็น" 0/2
หนังสือมาใหม่

คู่มือการซักประวัติพื้นฐานสำหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและผู้สนใจเพื่อเข้าใจคนไข้ในแบบที่เขาเป็น : Illness "เพราะมองหา จึงมองเห็น"

ผู้แต่งหนังสือ: พรจิรา ศุภราศรี
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165774000
เลขเรียก:
 • NLM - WB290
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

คู่มือ การตรวจวินิจฉัยโรค เล่ม 2 7/20
หนังสือมาใหม่

คู่มือ การตรวจวินิจฉัยโรค เล่ม 2

ผู้แต่งหนังสือ: ปราณี ทู้ไพเราะ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164972384
เลขเรียก:
 • NLM - WB141
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

คู่มือ การตรวจวินิจฉัยโรค เล่ม 1 2/20
หนังสือมาใหม่

คู่มือ การตรวจวินิจฉัยโรค เล่ม 1

ผู้แต่งหนังสือ: ปราณี ทู้ไพเราะ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164972230
เลขเรียก:
 • NLM - WB141
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น 2/5
หนังสือมาใหม่

การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น

ผู้แต่งหนังสือ: วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163984890
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น 1/5
หนังสือมาใหม่

การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น

ผู้แต่งหนังสือ: วราภรณ์ บุญเชียง
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789746727785
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

การประเมินภาวะสุขภาพและการวินิจฉัยแยกโรคเบื้องต้น 2/15
หนังสือมาใหม่

การประเมินภาวะสุขภาพและการวินิจฉัยแยกโรคเบื้องต้น

ผู้แต่งหนังสือ: เผ่า อนันจิ๋ว
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789990137491
เลขเรียก:
 • NLM - WB141
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

การประเมินภาวะสุขภาพและการวินิจฉัยแยกโรคเบื้องต้น 1/10
หนังสือมาใหม่

การประเมินภาวะสุขภาพและการวินิจฉัยแยกโรคเบื้องต้น

ผู้แต่งหนังสือ: เผ่า อนันจิ๋ว
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789990137491
เลขเรียก:
 • NLM - WB141
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล : การตรวจร่างกาย = Health assessment for nurses : physical examination 2/16
หนังสือมาใหม่

การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล : การตรวจร่างกาย = Health assessment for nurses : physical examination

ผู้แต่งหนังสือ: ภาสกร เนตรทิพย์วัลย์ และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165654012
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล : การตรวจร่างกาย = Health assessment for nurses : physical examination 1/2
หนังสือมาใหม่

การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล : การตรวจร่างกาย = Health assessment for nurses : physical examination

ผู้แต่งหนังสือ: ภาสกร เนตรทิพย์วัลย์ และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165654012
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล : การตรวจร่างกาย = Health assessment for nurses : physical examination 1/10
หนังสือมาใหม่

การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล : การตรวจร่างกาย = Health assessment for nurses : physical examination

ผู้แต่งหนังสือ: ภาสกร เนตรทิพย์วัลย์ และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165654012
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล : การตรวจร่างกาย = Health assessment for nurses : physical examination 0/3
หนังสือมาใหม่

การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล : การตรวจร่างกาย = Health assessment for nurses : physical examination

ผู้แต่งหนังสือ: ภาสกร เนตรทิพย์วัลย์ และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165654012
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล 2/10
หนังสือมาใหม่

การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: รักชนก คชไกร
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162799433
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล 1/2
หนังสือมาใหม่

การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: รักชนก คชไกร
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164433069
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ : การประยุกต์ใช้ในการพยาบาล 0/7
หนังสือมาใหม่

การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ : การประยุกต์ใช้ในการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: ผ่องพรรณ อรุณแสง
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162233791
เลขเรียก:
 • NLM - WT141
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ : การประยุกต์ใช้ในการพยาบาล 0/2
หนังสือมาใหม่

การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ : การประยุกต์ใช้ในการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: ผ่องพรรณ อรุณแสง
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162233791
เลขเรียก:
 • NLM - WT141
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ : การประยุกต์ใช้ในการพยาบาล 0/15
หนังสือมาใหม่

การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ : การประยุกต์ใช้ในการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: ผ่องพรรณ อรุณแสง
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162233791
เลขเรียก:
 • NLM - WT 141
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

การตรวจสัมภาษณ์ทางจิตเวช 1/14
หนังสือมาใหม่

การตรวจสัมภาษณ์ทางจิตเวช

ผู้แต่งหนังสือ: มาโนช หล่อตระกูล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162797125
เลขเรียก:
 • NLM - WM141
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

การตรวจสัมภาษณ์ทางจิตเวช 2/10
หนังสือมาใหม่

การตรวจสัมภาษณ์ทางจิตเวช

ผู้แต่งหนังสือ: มาโนช หล่อตระกูล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162797125
เลขเรียก:
 • NLM - WM141
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

การตรวจร่างกายทางรูมาติก= Clinical Examination in Rheumatology 0/10
หนังสือมาใหม่

การตรวจร่างกายทางรูมาติก= Clinical Examination in Rheumatology

ผู้แต่งหนังสือ: อนวรรถ ซื่อสุวรรณ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168035481
เลขเรียก:
 • NLM - WE346
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019


สาขาวิชา

  206
  141
  103
  176
  146
  154


ล้างค่า