แสดง:

เรียงตาม:

การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล 1/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล

ผู้แต่งหนังสือ: ศิริพันธุ์ สาสัตย์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740339571
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การพยาบาลผู้สูงอายุ : ประเด็นทางสุขภาพที่น่าสนใจ เล่ม 2 = Gerontological nursing : interested common health issues 2 3/30
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้สูงอายุ : ประเด็นทางสุขภาพที่น่าสนใจ เล่ม 2 = Gerontological nursing : interested common health issues 2

ผู้แต่งหนังสือ: วณิชา พึ่งชมภู
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163984807
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

การพยาบาลผู้สูงอายุ : การสร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพ เล่ม 1 = Gerontological nursing : health promotion and rehabilitation 1 2/30
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้สูงอายุ : การสร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพ เล่ม 1 = Gerontological nursing : health promotion and rehabilitation 1

ผู้แต่งหนังสือ: วณิชา พึ่งชมภู
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163984814
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

การพยาบาลผู้สูงอายุ 1/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้สูงอายุ

ผู้แต่งหนังสือ: อรวรรณ แผนคง
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786111100617
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อย 0/3
หนังสือมาใหม่

การดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อย

ผู้แต่งหนังสือ: วีระศักดิ์ ศรินนภากร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789744229014
เลขเรียก:
 • NLM - WT100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

กรณีศึกษา : การวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ = Case study : nursing care plan for adult and elderly patients 0/15
หนังสือมาใหม่

กรณีศึกษา : การวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ = Case study : nursing care plan for adult and elderly patients

ผู้แต่งหนังสือ: อรุณี เฮงยศมาก
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786166036855
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023


สาขาวิชา

  205
  141
  102
  176
  145
  153


ล้างค่า