หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 2 การประเมินผู้สูงอายุแบบองค์รวม

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164854888
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 88 หน้า, 21 cm. (395 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: WY152 ห171 เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้สูงอายุ -- การดูแล การพยาบาลผู้สูงอายุ เวชศาสตร์วัยชรา
หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 2 การประเมินผู้สูงอายุแบบองค์รวม

วิโรจน์ ไววานิชกิจ, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7022881 - ยืมได้
2 7022882 - ยืมได้
3 7022883 - ยืมได้
4 7022884 - ยืมได้
5 7022885 - ยืมได้
6 7022886 - ยืมได้
7 7022887 - ยืมได้
8 7022888 - ยืมได้
9 7022889 - ยืมได้
10 7022890 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0