หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 14 โรคติดเชื้อ การป้องกันการติดเชื้อและวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165825160
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-01-31
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 88 หน้า, 21 cm. (530 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WY152 ห171 เล่มที่: 14
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้สูงอายุ -- การดูแล การพยาบาลผู้สูงอายุ
หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 14 โรคติดเชื้อ การป้องกันการติดเชื้อและวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ

วิโรจน์ ไววานิชกิจ, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024663 - ยืมได้
2 7024664 - ยืมได้
3 7024665 - ยืมได้
4 7024666 - ยืมได้
5 7024667 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0