มือใหม่สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ = Beginner caregiver for elderly care

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165650663
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-07-24
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: AAA service
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 290 หน้า, 26 cm. (460 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WT25 ฐ225ม
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้สูงอายุ -- การดูแล การพยาบาลผู้สูงอายุ
มือใหม่สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ = Beginner caregiver for elderly care

ฐานุพงศ์ ศุภเลิศวรวิชญ์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024198 - ยืมได้
2 7024199 - ยืมได้
3 7024200 - ยืมได้
4 7024201 - ยืมได้
5 7024202 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0