แสดง:

เรียงตาม:

เอกสารการสอนชุดวิชา เวชกรรมแผนไทย หน่วยที่ 9-15 0/2
หนังสือมาใหม่

เอกสารการสอนชุดวิชา เวชกรรมแผนไทย หน่วยที่ 9-15

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165052078
เลขเรียก:
 • NLM - WB925
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

เอกสารการสอนชุดวิชา เวชกรรมแผนไทย หน่วยที่ 1-8 0/2
หนังสือมาใหม่

เอกสารการสอนชุดวิชา เวชกรรมแผนไทย หน่วยที่ 1-8

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789746458443, 9746458442
เลขเรียก:
 • NLM - WB925
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

เอกสารการสอนชุดวิชา วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย หน่วยที่ 8-15 0/2
หนังสือมาใหม่

เอกสารการสอนชุดวิชา วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย หน่วยที่ 8-15

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161609467
เลขเรียก:
 • NLM - WB50
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

เภสัชกรรมแผนไทยประยุกต์ = Applied Thai traditional pharmacy 0/2
หนังสือมาใหม่

เภสัชกรรมแผนไทยประยุกต์ = Applied Thai traditional pharmacy

ผู้แต่งหนังสือ: สมศักดิ์ นวลแก้ว
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789741960569
เลขเรียก:
 • NLM - QV770.JT3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

ฤาษีดัดตน : มรดกภูมิปัญญาจากบรรพชน 0/2
หนังสือมาใหม่

ฤาษีดัดตน : มรดกภูมิปัญญาจากบรรพชน

ผู้แต่งหนังสือ: ศรัณย์ ทองปาน
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164650480
เลขเรียก:
 • NLM - WB541
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2557-2559 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2557-2559

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161131517
เลขเรียก:
 • NLM - WB50.JT3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านคนพิการ 0/1
หนังสือมาใหม่

ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านคนพิการ

ผู้แต่งหนังสือ: ปารณัฐ สุขสุทธิ์, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789741044245
เลขเรียก:
 • NLM - WB50.JT3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ประมวลหัตถเวชกรรมไทย 0/2
หนังสือมาใหม่

ประมวลหัตถเวชกรรมไทย

ผู้แต่งหนังสือ: ธนิสร ศรีวานิชภูมิ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786166030112
เลขเรียก:
 • NLM - WB537
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

บันทึกของแผ่นดิน 10 สมุนไพร เพื่อสุขภาพ...ผู้บ่าว พ่อเรือน 0/5
หนังสือมาใหม่

บันทึกของแผ่นดิน 10 สมุนไพร เพื่อสุขภาพ...ผู้บ่าว พ่อเรือน

ผู้แต่งหนังสือ: สุภาภรณ์ ปิติพร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168136003
เลขเรียก:
 • NLM - QV766
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

ตำราความเจ็บปวด 0/2
หนังสือมาใหม่

ตำราความเจ็บปวด

ผู้แต่งหนังสือ: ประพจน์ เภตรากาศ,และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167742137
เลขเรียก:
 • NLM - WB535
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

ตำราการนวดไทยบำบัด 2 และ 3 0/2
หนังสือมาใหม่

ตำราการนวดไทยบำบัด 2 และ 3

ผู้แต่งหนังสือ: พระครูอุปการพัฒนกิจ และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167742120
เลขเรียก:
 • NLM - WB535
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม 5 : คณาเภสัช 0/3
หนังสือมาใหม่

คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม 5 : คณาเภสัช

ผู้แต่งหนังสือ: ชยันต์ พิเชียรสุนทร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 97897424749591
เลขเรียก:
 • NLM - QV770.1.JT3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม 4 : เครื่องยาธาตุวัตถุ 0/3
หนังสือมาใหม่

คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม 4 : เครื่องยาธาตุวัตถุ

ผู้แต่งหนังสือ: ชยันต์ พิเชียรสุนทร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789742474584
เลขเรียก:
 • NLM - QV770.1.JT3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม 3 : เครื่องยาสัตววัตถุ 0/3
หนังสือมาใหม่

คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม 3 : เครื่องยาสัตววัตถุ

ผู้แต่งหนังสือ: ชยันต์ พิเชียรสุนทร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789742474577
เลขเรียก:
 • NLM - QV770.1.JT3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม 2 : เครื่องยาพฤกษวัตถุ 0/3
หนังสือมาใหม่

คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม 2 : เครื่องยาพฤกษวัตถุ

ผู้แต่งหนังสือ: ชยันต์ พิเชียรสุนทร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789742474560
เลขเรียก:
 • NLM - QV770.1.JT3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม 1 : น้ำกระสายยา 0/3
หนังสือมาใหม่

คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม 1 : น้ำกระสายยา

ผู้แต่งหนังสือ: ชยันต์ พิเชียรสุนทร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789742474546
เลขเรียก:
 • NLM - QV770.1.JT.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

คู่มือการแพทย์แผนไทย เส้นทางสู่มืออาชีพโกอินเตอร์ 0/3
หนังสือมาใหม่

คู่มือการแพทย์แผนไทย เส้นทางสู่มืออาชีพโกอินเตอร์

ผู้แต่งหนังสือ: ปริญญา แพทย์แผนไทย
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162104565
เลขเรียก:
 • NLM - WB535
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

คำอธิบายตำรายาพระองค์เจ้าสายสนิทวงษ์ : บืมโรงอัฐศก พ.ศ. 2459 0/1
หนังสือมาใหม่

คำอธิบายตำรายาพระองค์เจ้าสายสนิทวงษ์ : บืมโรงอัฐศก พ.ศ. 2459

ผู้แต่งหนังสือ: รัชนี จันทร์เกษ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161135997
เลขเรียก:
 • NLM - QV760
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

คำอธิบายตำราพระโอสถพระนารายณ์ 0/2
หนังสือมาใหม่

คำอธิบายตำราพระโอสถพระนารายณ์

ผู้แต่งหนังสือ: ชยันต์ พิเชียรสุนทร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161820718
เลขเรียก:
 • NLM - QV760
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อบริการการแพทย์แผนไทยของสถานบริการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 0/1
หนังสือมาใหม่

ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อบริการการแพทย์แผนไทยของสถานบริการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

ผู้แต่งหนังสือ: อรทัย แซ่ตั้ง
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WB50
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

กุญแจการแพทย์แผนไทย 0/3
หนังสือมาใหม่

กุญแจการแพทย์แผนไทย

ผู้แต่งหนังสือ: ธนิสร ศรีวานิชภูมิ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165864862
เลขเรียก:
 • NLM - WB50.JT3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การจัดหมวดหมู่และรหัสมาตรฐานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย. เล่ม 1 = Thai traditional digital knowledge classification, Volume 1 0/1
หนังสือมาใหม่

การจัดหมวดหมู่และรหัสมาตรฐานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย. เล่ม 1 = Thai traditional digital knowledge classification, Volume 1

ผู้แต่งหนังสือ: อุษา กลิ่นหอม
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161128746
เลขเรียก:
 • NLM - WB925
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

กัญชายาวิเศษ เล่ม 2 : กัญชารักษามะเร็ง 0/2
หนังสือมาใหม่

กัญชายาวิเศษ เล่ม 2 : กัญชารักษามะเร็ง

ผู้แต่งหนังสือ: สมยศ ศุภกิจไพบูลย์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162105968
เลขเรียก:
 • NLM - QV766.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019


สาขาวิชา

  206
  141
  102
  176
  146
  154


ล้างค่า