การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1

 • สถานะ: (1/1) ยืมไม่ได้
 • ISBN/ISSN: 9742911517
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-01-21
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 13
 • สำนักพิมพ์: โครงการสวัสดิวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 714 หน้า, 26 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: WY152 ค142ก เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลผู้สูงอายุ การพยาบาลผู้ใหญ่
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1

คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021516 27 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม อังคณา พวงเข็มแดง
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 1