หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 8 หลักการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนและที่บ้าน การดูแลผู้ป่วยติดบ้านและผู้ป่วยติดเตียง

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165723176
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-04-12
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 88 หน้า, 21 cm. (480 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WY152 ห171 เล่มที่: 8
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลผู้สูงอายุ
หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 8 หลักการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนและที่บ้าน การดูแลผู้ป่วยติดบ้านและผู้ป่วยติดเตียง

วิโรจน์ ไววานิชกิจ, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023666 - ยืมได้
2 7023667 - ยืมได้
3 7023668 - ยืมได้
4 7023669 - ยืมได้
5 7023670 - ยืมได้
6 7023671 - ยืมได้
7 7023672 - ยืมได้
8 7023673 - ยืมได้
9 7023674 - ยืมได้
10 7023675 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 0