แสดง:

เรียงตาม:

แนวทางเวชปฏิบัติ : ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 0/5
หนังสือมาใหม่

แนวทางเวชปฏิบัติ : ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169154129
เลขเรียก:
 • NLM - WQ100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

แนวทางการดูแลรักษาภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลศิริราช : จากงานวิจัยสู่งานประจำ 0/20
หนังสือมาใหม่

แนวทางการดูแลรักษาภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลศิริราช : จากงานวิจัยสู่งานประจำ

ผู้แต่งหนังสือ: ประเสริฐ ศันสนีย์วิทยกุล, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164434363
เลขเรียก:
 • NLM - WQ248
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

เอกสารประกอบการสอน วิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล (Principle and nursing techniques) 1/4
หนังสือมาใหม่

เอกสารประกอบการสอน วิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล (Principle and nursing techniques)

ผู้แต่งหนังสือ: นิสา เขมทัศน์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WY101
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

เวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกทางสูติศาสตร์ = Medical practice inobstetric outpatient 0/23
หนังสือมาใหม่

เวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกทางสูติศาสตร์ = Medical practice inobstetric outpatient

ผู้แต่งหนังสือ: ธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162961601
เลขเรียก:
 • NLM - WQ209
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

เวชปฏิบัติทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 1/14
หนังสือมาใหม่

เวชปฏิบัติทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ผู้แต่งหนังสือ: สุวิทย์ บุณยะเวชชีวิน
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165518932
เลขเรียก:
 • NLM - WP100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

หัตถการสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา = Operative obstetrics and gynecology 0/10
หนังสือมาใหม่

หัตถการสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา = Operative obstetrics and gynecology

ผู้แต่งหนังสือ: บัณฑิต จันทะยานี, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789748377254
เลขเรียก:
 • NLM - WQ400
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

สูติศาสตร์ฉุกเฉิน Emergency obstetrics 0/5
หนังสือมาใหม่

สูติศาสตร์ฉุกเฉิน Emergency obstetrics

ผู้แต่งหนังสือ: ถวัลย์วงศ์ รัตนสิริ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789744017697
เลขเรียก:
 • NLM - WQ400
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

สูติศาสตร์ฉุกเฉิน Emergency obstetrics 0/2
หนังสือมาใหม่

สูติศาสตร์ฉุกเฉิน Emergency obstetrics

ผู้แต่งหนังสือ: ถวัลย์วงศ์ รัตนสิริ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789744017697
เลขเรียก:
 • NLM - WQ400
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

สูตินรีเวชในเวชปฏิบัติทั่วไป = OB-GYN for general physicians 2/15
หนังสือมาใหม่

สูตินรีเวชในเวชปฏิบัติทั่วไป = OB-GYN for general physicians

ผู้แต่งหนังสือ: ยุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162234095
เลขเรียก:
 • NLM - WQ100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

สูตินรีเวชเชียงใหม่ทันยุค 8 0/8
หนังสือมาใหม่

สูตินรีเวชเชียงใหม่ทันยุค 8

ผู้แต่งหนังสือ: สายพิน พงษธา, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163986672
เลขเรียก:
 • NLM - WP100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

สูตินรีเวชเชียงใหม่ทันยุค 6 0/2
หนังสือมาใหม่

สูตินรีเวชเชียงใหม่ทันยุค 6

ผู้แต่งหนังสือ: จารุวรรณ แซ่เต็ง, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163984517
เลขเรียก:
 • NLM - WP100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

สูตินรีเวชทันยุค = OB-GYN in practice 2022 0/3
หนังสือมาใหม่

สูตินรีเวชทันยุค = OB-GYN in practice 2022

ผู้แต่งหนังสือ: บูรยา พัฒนจินดากุล, บรรณาธิการ [และคนอื่นๆ]
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164437173
เลขเรียก:
 • NLM - WQ100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

สูตินรีเวชทันยุค = OB-GYN in practice 2012 1/20
หนังสือมาใหม่

สูตินรีเวชทันยุค = OB-GYN in practice 2012

ผู้แต่งหนังสือ: ประสงค์ ตันมหาสมุทร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162790171
เลขเรียก:
 • NLM - WQ100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

สูตินรีเวชทันยุค : จากทฤษฎี สู่สภาพจริง 0/10
หนังสือมาใหม่

สูตินรีเวชทันยุค : จากทฤษฎี สู่สภาพจริง

ผู้แต่งหนังสือ: ยุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164380295
เลขเรียก:
 • NLM - WQ100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

วัสดุเย็บแผลและกาวทาปิดแผลในหัตถการทางสูติ-นรีเวชกรรม 0/5
หนังสือมาใหม่

วัสดุเย็บแผลและกาวทาปิดแผลในหัตถการทางสูติ-นรีเวชกรรม

ผู้แต่งหนังสือ: วิทยา ถิฐาพันธ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162799761
เลขเรียก:
 • NLM - WQ400
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

ปัญหาทารกแรกเกิดที่พบบ่อย : การแก้ไขเบื้องต้น 1/5
หนังสือมาใหม่

ปัญหาทารกแรกเกิดที่พบบ่อย : การแก้ไขเบื้องต้น

ผู้แต่งหนังสือ: พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164070561
เลขเรียก:
 • NLM - WS421
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

ทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 0/5
หนังสือมาใหม่

ทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์

ผู้แต่งหนังสือ: ดาริน โต๊ะกานิ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167136479
เลขเรียก:
 • NLM - WY157
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

ตำราสูติศาสตร์ = Modern textbook of obstetrics 2/5
หนังสือมาใหม่

ตำราสูติศาสตร์ = Modern textbook of obstetrics

ผู้แต่งหนังสือ: ประภัทร วานิชพงษ์พันธ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162799822
เลขเรียก:
 • NLM - WQ100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

ตำราประกอบภาพ : ภาวะวิกฤติทางสูติกรรม = An illustrated textbook : obstetric crisis 0/5
หนังสือมาใหม่

ตำราประกอบภาพ : ภาวะวิกฤติทางสูติกรรม = An illustrated textbook : obstetric crisis

ผู้แต่งหนังสือ: วิทยา ถิฐาพันธ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162798504
เลขเรียก:
 • NLM - WQ204
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

ตำราประกอบภาพ : ภาวะวิกฤติทางสูติกรรม = An illustrated textbook : obstetric crisis 1/15
หนังสือมาใหม่

ตำราประกอบภาพ : ภาวะวิกฤติทางสูติกรรม = An illustrated textbook : obstetric crisis

ผู้แต่งหนังสือ: วิทยา ถิฐาพันธ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164432772
เลขเรียก:
 • NLM - WQ204
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

คู่มือการให้คำแนะนำปรึกษาทางสูติศาสตร์สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 0/9
หนังสือมาใหม่

คู่มือการให้คำแนะนำปรึกษาทางสูติศาสตร์สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ผู้แต่งหนังสือ: ธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162961878
เลขเรียก:
 • NLM - WQ100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

ความก้าวหน้าทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ = Advances in maternal and fetal medicine 0/1
หนังสือมาใหม่

ความก้าวหน้าทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ = Advances in maternal and fetal medicine

ผู้แต่งหนังสือ: วิบูลย์ เรืองชัยนิคม, [และคณะ], บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169120575
เลขเรียก:
 • NLM - WQ200
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ความก้าวหน้าทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ = Advances in maternal and fetal medicine 1/9
หนังสือมาใหม่

ความก้าวหน้าทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ = Advances in maternal and fetal medicine

ผู้แต่งหนังสือ: วิบูลย์ เรืองชัยนิคม, [และคณะ], บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169120575
เลขเรียก:
 • NLM - WQ200
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การแพทย์แผนไทยประยุกต์สำหรับการดูแลหญิงก่อนตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์ การทำคลอด และหลังคลอด 0/15
หนังสือมาใหม่

การแพทย์แผนไทยประยุกต์สำหรับการดูแลหญิงก่อนตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์ การทำคลอด และหลังคลอด

ผู้แต่งหนังสือ: นวลจันทร์ ใจอารีย์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163146434
เลขเรียก:
 • NLM - WQ200
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน = Nursing care of pregnant women with diabetes mellitus 0/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน = Nursing care of pregnant women with diabetes mellitus

ผู้แต่งหนังสือ: สุนันทา ยังวินิชเศรษฐ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164067516
เลขเรียก:
 • NLM - WY157
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ 1/15
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์

ผู้แต่งหนังสือ: วรรณรัตน์ สุวรรณ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161117054
เลขเรียก:
 • NLM - WY157
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ 2/25
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์

ผู้แต่งหนังสือ: วรรณรัตน์ สุวรรณ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161117054
เลขเรียก:
 • NLM - WY157
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

การพยาบาลระยะคลอด = Nursing in labour stage 2/15
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลระยะคลอด = Nursing in labour stage

ผู้แต่งหนังสือ: ภัทรพร อรัณยภาค
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789746832441
เลขเรียก:
 • NLM - WY157
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

การดูแลอย่างมีคุณภาพในเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ = Quality care in maternal and fetal medicine 0/20
หนังสือมาใหม่

การดูแลอย่างมีคุณภาพในเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ = Quality care in maternal and fetal medicine

ผู้แต่งหนังสือ: วิบูลย์ เรืองชัยนิคม, [และคนอื่นๆ]
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169120537
เลขเรียก:
 • NLM - WQ200
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

การดูแลรักษาแผลที่ฉีกขาดจากการคลอดทางช่องคลอด = Management of obstetric laceration at vaginal delivery 1/10
หนังสือมาใหม่

การดูแลรักษาแผลที่ฉีกขาดจากการคลอดทางช่องคลอด = Management of obstetric laceration at vaginal delivery

ผู้แต่งหนังสือ: วิทยา ถิฐาพันธ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162799068
เลขเรียก:
 • NLM - WQ415
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016


สาขาวิชา

  206
  141
  102
  176
  146
  154


ล้างค่า