หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 6 หลักโภชนาการ การออกกำลังกาย และเภสัชวิทยาพื้นฐานสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ

 • สถานะ: (0/30) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165681100
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-06-22
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 97 หน้า, 21 cm. (430 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WY152 ห171 เล่มที่: 6
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้สูงอายุ -- การดูแล การพยาบาลผู้สูงอายุ เวชศาสตร์วัยชรา
หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 6 หลักโภชนาการ การออกกำลังกาย และเภสัชวิทยาพื้นฐานสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ

วิโรจน์ ไววานิชกิจ, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • กมล ไชยสิทธิ์, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7022501 - ยืมได้
2 7022502 - ยืมได้
3 7022503 - ยืมได้
4 7022504 - ยืมได้
5 7022505 - ยืมได้
6 7022506 - ยืมได้
7 7022507 - ยืมได้
8 7022508 - ยืมได้
9 7022509 - ยืมได้
10 7022510 - ยืมได้
11 7022511 - ยืมได้
12 7022512 - ยืมได้
13 7022513 - ยืมได้
14 7022514 - ยืมได้
15 7022515 - ยืมได้
16 7022516 - ยืมได้
17 7022517 - ยืมได้
18 7022518 - ยืมได้
19 7022519 - ยืมได้
20 7022520 - ยืมได้
21 7022521 - ยืมได้
22 7022522 - ยืมได้
23 7022523 - ยืมได้
24 7022524 - ยืมได้
25 7022525 - ยืมได้
26 7022526 - ยืมได้
27 7022527 - ยืมได้
28 7022528 - ยืมได้
29 7022529 - ยืมได้
30 7022530 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 0