แสดง:

เรียงตาม:

ไวรัสวิทยา = Virology 0/5
หนังสือมาใหม่

ไวรัสวิทยา = Virology

ผู้แต่งหนังสือ: วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164383968
เลขเรียก:
 • NLM - QW160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

ไวรัสวิทยา = Virology 0/2
หนังสือมาใหม่

ไวรัสวิทยา = Virology

ผู้แต่งหนังสือ: วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164384569
เลขเรียก:
 • NLM - QW160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

ไวรัสมหาภัย เชื้อโรคมรณะ 0/15
หนังสือมาใหม่

ไวรัสมหาภัย เชื้อโรคมรณะ

ผู้แต่งหนังสือ: ภาณุดา วงศ์พรหม
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165688734
เลขเรียก:
 • NLM - WC500
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

ไวรัสตับอักเสบบีและมะเร็งตับ Hepatitis B virus and liver cancer 0/3
หนังสือมาใหม่

ไวรัสตับอักเสบบีและมะเร็งตับ Hepatitis B virus and liver cancer

ผู้แต่งหนังสือ: พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974496138
เลขเรียก:
 • NLM - WI765
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

ไวรัสตับอักเสบทุกสายพันธุ์ 0/3
หนังสือมาใหม่

ไวรัสตับอักเสบทุกสายพันธุ์

ผู้แต่งหนังสือ: วัทยา วาริทธีว์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616234013
เลขเรียก:
 • NLM - WC536
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

ไวรัส ฉบับกระชับ = Viruses : a very short introduction 0/2
หนังสือมาใหม่

ไวรัส ฉบับกระชับ = Viruses : a very short introduction

ผู้แต่งหนังสือ: ครอว์ฟอร์ด, โดโรธี เอช โดโรธี เอช.
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168215258
เลขเรียก:
 • NLM - QW160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

ไรฝุ่นและโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจในเด็ก 0/2
หนังสือมาใหม่

ไรฝุ่นและโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจในเด็ก

ผู้แต่งหนังสือ: มุทิตา ตระกูลทิวากร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974672395
เลขเรียก:
 • NLM - WS280
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ไมโทคอนเดรียและผลของโปรตีนของไวรัสก่อมะเร็ง 0/3
หนังสือมาใหม่

ไมโทคอนเดรียและผลของโปรตีนของไวรัสก่อมะเร็ง

ผู้แต่งหนังสือ: สมชาย แสงอำนาจเดช
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164261525
เลขเรียก:
 • NLM - QW166
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

ไมโทคอนเดรียและผลของโปรตีนของไวรัสก่อมะเร็ง 0/13
หนังสือมาใหม่

ไมโทคอนเดรียและผลของโปรตีนของไวรัสก่อมะเร็ง

ผู้แต่งหนังสือ: สมชาย แสงอำนาจเดช
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164261525
เลขเรียก:
 • NLM - QW166
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

ไมโครไบโอตาและภูมิคุ้มกันของทางเดินอาหาร = Gut microbiota and immunity 0/3
หนังสือมาใหม่

ไมโครไบโอตาและภูมิคุ้มกันของทางเดินอาหาร = Gut microbiota and immunity

ผู้แต่งหนังสือ: ปารเมศ เทียนนิมิตร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163984913
เลขเรียก:
 • NLM - QW100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

ไมโครอาร์เอ็นเอและความสำคัญทางการแพทย์ = MicroRNA and its significance in medicine 0/1
หนังสือมาใหม่

ไมโครอาร์เอ็นเอและความสำคัญทางการแพทย์ = MicroRNA and its significance in medicine

ผู้แต่งหนังสือ: วิทยา ชัยวังเย็น
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740341185
เลขเรียก:
 • NLM - QU58.7
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

ไมเกรนและโรคปวดศีรษะอื่นๆ = Migraine and other headaches 0/2
หนังสือมาใหม่

ไมเกรนและโรคปวดศีรษะอื่นๆ = Migraine and other headaches

ผู้แต่งหนังสือ: กัมมันต์ พันธุมจินดา
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161836504
เลขเรียก:
 • NLM - WL344
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

ไฟฟ้าบำบัดสำหรับนักกายภาพบำบัด 0/2
หนังสือมาใหม่

ไฟฟ้าบำบัดสำหรับนักกายภาพบำบัด

ผู้แต่งหนังสือ: ปริญญา เลิศสินไทย
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164262966
เลขเรียก:
 • NLM - WB460
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

ไทรอยด์ 0/5
หนังสือมาใหม่

ไทรอยด์

ผู้แต่งหนังสือ: เทพ หิมะทองคำ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789742895037
เลขเรียก:
 • NLM - WK250
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

ไต้หวัน การประกันคุณภาพและงานจิตอาสา 0/3
หนังสือมาใหม่

ไต้หวัน การประกันคุณภาพและงานจิตอาสา

ผู้แต่งหนังสือ: นวพร เรืองสกุล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616726104
เลขเรียก:
 • NLM - WA540.JT2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ไตวาย การควบคุมดูแลรักษาและการป้องกัน 0/5
หนังสือมาใหม่

ไตวาย การควบคุมดูแลรักษาและการป้องกัน

ผู้แต่งหนังสือ: พนิดา กุลประสูติดิลก
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167448268
เลขเรียก:
 • NLM - WJ342
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

ไตวาย การควบคุมดูแลรักษาและการป้องกัน 0/30
หนังสือมาใหม่

ไตวาย การควบคุมดูแลรักษาและการป้องกัน

ผู้แต่งหนังสือ: พนิดา กุลประสูติดิลก
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164683563
เลขเรียก:
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

ไตวาย การควบคุมดูแลรักษาและการป้องกัน 0/30
หนังสือมาใหม่

ไตวาย การควบคุมดูแลรักษาและการป้องกัน

ผู้แต่งหนังสือ: พนิดา กุลประสูติดิลก
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167448268
เลขเรียก:
 • NLM - WJ342
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

ไซนัสอักเสบจากเชื้อรา = Fungal rhinosinusitis 0/3
หนังสือมาใหม่

ไซนัสอักเสบจากเชื้อรา = Fungal rhinosinusitis

ผู้แต่งหนังสือ: จักรพันธุ์ พรหมโสภา
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165828758
เลขเรียก:
 • NLM - WV340
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ไชยาโมเดล : โมเดลเครือข่ายระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลาย เพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน จากระดับอำเภอสู่จังหวัด 0/2
หนังสือมาใหม่

ไชยาโมเดล : โมเดลเครือข่ายระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลาย เพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน จากระดับอำเภอสู่จังหวัด

ผู้แต่งหนังสือ: จรวย สุวรรณบำรุง
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164406834
เลขเรียก:
 • NLM - QX525
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

ไชยาโมเดล : โมเดลเครือข่ายระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลาย เพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน จากระดับอำเภอสู่จังหวัด 0/14
หนังสือมาใหม่

ไชยาโมเดล : โมเดลเครือข่ายระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลาย เพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน จากระดับอำเภอสู่จังหวัด

ผู้แต่งหนังสือ: จรวย สุวรรณบำรุง
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164406834
เลขเรียก:
 • NLM - QX525
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1) องค์ความรู้จากเฝ้าระวังและสอบสวนทางระบาดวิทยา 0/2
หนังสือมาใหม่

ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1) องค์ความรู้จากเฝ้าระวังและสอบสวนทางระบาดวิทยา

ผู้แต่งหนังสือ: ภาสกร อัครเสวี, และคนอื่นๆ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974297992
เลขเรียก:
 • NLM - WC515
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ไขสันหลังบาดเจ็บ 0/3
หนังสือมาใหม่

ไขสันหลังบาดเจ็บ

ผู้แต่งหนังสือ: กิ่งแก้ว ปาจรีย์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162797002
เลขเรียก:
 • NLM - WL400
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

ไขสันหลังบาดเจ็บ 0/20
หนังสือมาใหม่

ไขสันหลังบาดเจ็บ

ผู้แต่งหนังสือ: กิ่งแก้ว ปาจรีย์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162797002
เลขเรียก:
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

ไขรหัสตับอักเสบเรื้อรังและตับแข็ง ไขมันตับ ไวรัสตับอักเสบซี โรคตับในเด็ก 0/1
หนังสือมาใหม่

ไขรหัสตับอักเสบเรื้อรังและตับแข็ง ไขมันตับ ไวรัสตับอักเสบซี โรคตับในเด็ก

ผู้แต่งหนังสือ: ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167287553
เลขเรียก:
 • NLM - WI725
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

ไขรหัสตับอักเสบเรื้อรังและตับแข็ง ไขมันตับ ไวรัสตับอักเสบซี โรคตับในเด็ก 0/30
หนังสือมาใหม่

ไขรหัสตับอักเสบเรื้อรังและตับแข็ง ไขมันตับ ไวรัสตับอักเสบซี โรคตับในเด็ก

ผู้แต่งหนังสือ: ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167287553
เลขเรียก:
 • NLM - WI725
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

ไขรหัสตับอักเสบเรื้อรังและตับแข็ง ไขมันตับ ไวรัสตับ อักเสบซี โรคตับในเด็ก 0/3
หนังสือมาใหม่

ไขรหัสตับอักเสบเรื้อรังและตับแข็ง ไขมันตับ ไวรัสตับ อักเสบซี โรคตับในเด็ก

ผู้แต่งหนังสือ: ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616728755
เลขเรียก:
 • NLM - WI725
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

ไขพลังหลัง "ตัวเลข" เครือข่ายข้อมูลข่าวสารโรคมะเร็งไทย 0/1
หนังสือมาใหม่

ไขพลังหลัง "ตัวเลข" เครือข่ายข้อมูลข่าวสารโรคมะเร็งไทย

ผู้แต่งหนังสือ: รัตนา พงษ์วานิชอนันต์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616104610
เลขเรียก:
 • NLM - QZ200
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

โสตประสาทวิทยา 0/10
หนังสือมาใหม่

โสตประสาทวิทยา

ผู้แต่งหนังสือ: เสาวรส ภทรภักดิ์, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740332572
เลขเรียก:
 • NLM - WV100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

โสต ศอ นาสิกวิทยา 1/5
หนังสือมาใหม่

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ผู้แต่งหนังสือ: ไวพจน์ จันทร์วิมล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167398501
เลขเรียก:
 • NLM - WV140
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011


สาขาวิชา

  205
  141
  102
  176
  145
  153


ล้างค่า