แสดง:

เรียงตาม:

แนวคิดและหลักการ การพยาบาลชุมชน 4/20
หนังสือมาใหม่

แนวคิดและหลักการ การพยาบาลชุมชน

ผู้แต่งหนังสือ: ศิวพร อึ๊งวัฒนา
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163984661
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

เอกสารประกอบการสอน วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 0/1
หนังสือมาใหม่

เอกสารประกอบการสอน วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

ผู้แต่งหนังสือ: โศรตรีย์ แพน้อย
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น Community Nursing and primary medical care หน่วยที่ 8-15 0/29
หนังสือมาใหม่

เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น Community Nursing and primary medical care หน่วยที่ 8-15

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789746435477
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

เวชปฏิบัติทางการพยาบาล : โจทย์สถานการณ์ 0/4
หนังสือมาใหม่

เวชปฏิบัติทางการพยาบาล : โจทย์สถานการณ์

ผู้แต่งหนังสือ: ประไพ โรจน์ประทักษ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9745063924, 9789745063921
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

อนามัยชุมชน กระบวนการวินิจฉัยและการแก้ปัญหา (ปรับปรุงครั้งที่ 2) 0/5
หนังสือมาใหม่

อนามัยชุมชน กระบวนการวินิจฉัยและการแก้ปัญหา (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

ผู้แต่งหนังสือ: สมใจ วินิจกุล
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974959343X
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ประมวลสาระชุดวิชา การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การรักษาโรคเบื้องต้น และปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1 หน่วยที่ 7-9 0/9
หนังสือมาใหม่

ประมวลสาระชุดวิชา การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การรักษาโรคเบื้องต้น และปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1 หน่วยที่ 7-9

ผู้แต่งหนังสือ: มุกดา หนุ่ยศรี และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161611521
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

ประมวลสาระชุดวิชา การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การรักษาโรคเบื้องต้น และปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1 หน่วยที่ 4-6 0/
หนังสือมาใหม่

ประมวลสาระชุดวิชา การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การรักษาโรคเบื้องต้น และปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1 หน่วยที่ 4-6

ผู้แต่งหนังสือ: มุกดา หนุ่ยศรี และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161607128
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

ประมวลสาระชุดวิชา การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การรักษาโรคเบื้องต้น และปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1 หน่วยที่ 4-6 0/4
หนังสือมาใหม่

ประมวลสาระชุดวิชา การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การรักษาโรคเบื้องต้น และปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1 หน่วยที่ 4-6

ผู้แต่งหนังสือ: มุกดา หนุ่ยศรี และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161607128
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

ประมวลสาระชุดวิชา การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การรักษาโรคเบื้องต้น และปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1 หน่วยที่ 4-6 0/6
หนังสือมาใหม่

ประมวลสาระชุดวิชา การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การรักษาโรคเบื้องต้น และปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1 หน่วยที่ 4-6

ผู้แต่งหนังสือ: มุกดา หนุ่ยศรี และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161607128
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

ประมวลสาระชุดวิชา การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การรักษาโรคเบื้องต้น และปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1 หน่วยที่ 13-15 1/10
หนังสือมาใหม่

ประมวลสาระชุดวิชา การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การรักษาโรคเบื้องต้น และปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1 หน่วยที่ 13-15

ผู้แต่งหนังสือ: มุกดา หนุ่ยศรี และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161608378
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

ประมวลสาระชุดวิชา การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การรักษาโรคเบื้องต้น และปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1 หน่วยที่ 10-12 0/6
หนังสือมาใหม่

ประมวลสาระชุดวิชา การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การรักษาโรคเบื้องต้น และปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1 หน่วยที่ 10-12

ผู้แต่งหนังสือ: มุกดา หนุ่ยศรี และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161609894
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

ประมวลสาระชุดวิชา การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การรักษาโรคเบื้องต้น และปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1 หน่วยที่ 10-12 0/4
หนังสือมาใหม่

ประมวลสาระชุดวิชา การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การรักษาโรคเบื้องต้น และปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1 หน่วยที่ 10-12

ผู้แต่งหนังสือ: มุกดา หนุ่ยศรี และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161609894
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

ประมวลสาระชุดวิชา การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การรักษาโรคเบื้องต้น และปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1 หน่วยที่ 1-3 0/5
หนังสือมาใหม่
ประมวลสาระชุดวิชา การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การรักษาโรคเบื้องต้น และปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1 หน่วยที่ 1-3 1/5
หนังสือมาใหม่

ประมวลสาระชุดวิชา การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การรักษาโรคเบื้องต้น และปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1 หน่วยที่ 1-3

ผู้แต่งหนังสือ: มุกดา หนุ่ยศรี และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161608385
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

การเยี่ยมครอบครัวผู้ป่วยเรื้อรัง : กรณีศึกษา 0/1
หนังสือมาใหม่

การเยี่ยมครอบครัวผู้ป่วยเรื้อรัง : กรณีศึกษา

ผู้แต่งหนังสือ: ธิดารัตน์ สุภานันท์, และคณะ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161123918
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

การพยาบาลอนามัยชุมชน : แนวคิด หลักการและการประยุกต์เพื่อสุขภาพ บุคคล ครอบครัวและชุมชน 2/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลอนามัยชุมชน : แนวคิด หลักการและการประยุกต์เพื่อสุขภาพ บุคคล ครอบครัวและชุมชน

ผู้แต่งหนังสือ: วนิดา ดรุงค์ฤทธิชัย
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165949286
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

การพยาบาลอนามัยชุมชน : แนวคิด หลักการและการประยุกต์เพื่อสุขภาพ บุคคล ครอบครัวและชุมชน 0/
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลอนามัยชุมชน : แนวคิด หลักการและการประยุกต์เพื่อสุขภาพ บุคคล ครอบครัวและชุมชน

ผู้แต่งหนังสือ: วนิดา ดรุงค์ฤทธิชัย
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165949286
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

การพยาบาลอนามัยชุมชน : แนวคิด หลักการและการปฏิบัติการพยาบาล Community helth nursing : 0/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลอนามัยชุมชน : แนวคิด หลักการและการปฏิบัติการพยาบาล Community helth nursing :

ผู้แต่งหนังสือ: วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974978150
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การพยาบาลอนามัยชุมชน : แนวคิด หลักการและการปฏิบัติการพยาบาล Community health nursing : concept, principle and nursing practice : สาขาพยาบาลศาสตร์ 2/22
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลอนามัยชุมชน : แนวคิด หลักการและการปฏิบัติการพยาบาล Community health nursing : concept, principle and nursing practice : สาขาพยาบาลศาสตร์

ผู้แต่งหนังสือ: จริยาวัตร คมพยัคฆ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789749781623
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การพยาบาลอนามัยชุมชน : นโยบายและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 0/1
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลอนามัยชุมชน : นโยบายและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

ผู้แต่งหนังสือ: นพวรรณ เปียซื่อ, บรรณาธิการ [และคณะ]
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164436930
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การพยาบาลอนามัยชุมชน : นโยบายและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 0/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลอนามัยชุมชน : นโยบายและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

ผู้แต่งหนังสือ: นพวรรณ เปียซื่อ, บรรณาธิการ [และคณะ]
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164436930
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การพยาบาลอนามัยชุมชน 1/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลอนามัยชุมชน

ผู้แต่งหนังสือ: จิราภรณ์ กรรมบุตร, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616739868
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล 2/10
หนังสือมาใหม่

การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: รักชนก คชไกร
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162799433
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

กระบวนการพยาบาลชุมชน : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน 0/20
หนังสือมาใหม่

กระบวนการพยาบาลชุมชน : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน

ผู้แต่งหนังสือ: ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740336563
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

กระบวนการพยาบาลชุมชน : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน 2/5
หนังสือมาใหม่

กระบวนการพยาบาลชุมชน : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน

ผู้แต่งหนังสือ: ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740336563
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

กระบวนการพยาบาลชุมชน : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน 0/20
หนังสือมาใหม่

กระบวนการพยาบาลชุมชน : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน

ผู้แต่งหนังสือ: ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740336563
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

กระบวนการพยาบาลชุมชน : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน 0/20
หนังสือมาใหม่

กระบวนการพยาบาลชุมชน : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน

ผู้แต่งหนังสือ: ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740336563
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

กระบวนการพยาบาลกับการดูแลสุขภาพชุมชน 1/15
หนังสือมาใหม่

กระบวนการพยาบาลกับการดูแลสุขภาพชุมชน

ผู้แต่งหนังสือ: พรฤดี นิธิรัตน์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161128906
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016


สาขาวิชา

  206
  141
  103
  176
  146
  154


ล้างค่า