ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงวัย = Geriatic Emergencies

 • สถานะ: (0/30) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786167741482
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-08-11
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 357 หน้า, 26 cm. (499 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WT100 จ237ภ
 • Tags (หัวเรื่อง):
เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ -- การดูแลและสุขวิทยา ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ การพยาบาลผู้สูงอายุ
ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงวัย = Geriatic Emergencies

จิราภรณ์ ศรีอ่อน

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล. ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7022983 - ยืมได้
2 7022984 - ยืมได้
3 7022985 - ยืมได้
4 7022986 - ยืมได้
5 7022987 - ยืมได้
6 7022988 - ยืมได้
7 7022989 - ยืมได้
8 7022990 - ยืมได้
9 7022991 - ยืมได้
10 7022992 - ยืมได้
11 7022993 - ยืมได้
12 7022994 - ยืมได้
13 7022995 - ยืมได้
14 7022996 - ยืมได้
15 7022997 - ยืมได้
16 7022998 - ยืมได้
17 7022999 - ยืมได้
18 7023000 - ยืมได้
19 7023001 - ยืมได้
20 7023002 - ยืมได้
21 7023003 - ยืมได้
22 7023004 - ยืมได้
23 7023005 - ยืมได้
24 7023006 - ยืมได้
25 7023007 - ยืมได้
26 7023008 - ยืมได้
27 7023009 - ยืมได้
28 7023010 - ยืมได้
29 7023011 - ยืมได้
30 7023012 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0