การพยาบาลผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-09-25
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 • เมืองที่พิมพ์: พะเยา
 • ลักษณทางกายภาพ: 132 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: WY152 ป211ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลผู้สูงอายุ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011416 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0