การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่มที่ 1

 • สถานะ: (1/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978-616-39-8209-4
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-09-09
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 196 หน้า, 26 cm. (200 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: NLM: WY152 ศ231ก เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลผู้สูงอายุ
การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่มที่ 1

ศิริรัตน์ ปานอุทัย

ผู้แต่งร่วม

 • ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสห์
 • ทศพร คำผลศิริ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017336 - ยืมได้
2 7017337 - ยืมได้
3 7017338 - ยืมได้
4 7017339 - ยืมได้
5 7017340 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ณิชชา ทิพย์วรรณ์
6 7017341 - ยืมได้
7 7017342 - ยืมได้
8 7017343 - ยืมได้
9 7017344 - ยืมได้
10 7017345 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 1