หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 4 การพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165659840
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 88 หน้า, 21 cm. (410 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WY152 ห171 เล่มที่: 4
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลผู้สูงอายุ
หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 4 การพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

วิโรจน์ ไววานิชกิจ, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • ปทมพร อภัยจิตต์, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023840 - ยืมได้
2 7023841 - ยืมได้
3 7023842 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 0