มือใหม่สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ = Beginner caregiver for elderly care

 • สถานะ: (0/20) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165650663
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-02-24
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: AAA service
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 290 หน้า, 26 cm. (460 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WT25 ฐ225ม
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้สูงอายุ -- การดูแล การพยาบาลผู้สูงอายุ
มือใหม่สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ = Beginner caregiver for elderly care

ฐานุพงศ์ ศุภเลิศวรวิชญ์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021802 - ยืมได้
2 7021803 - ยืมได้
3 7021804 - ยืมได้
4 7021805 - ยืมได้
5 7021806 - ยืมได้
6 7021807 - ยืมได้
7 7021808 - ยืมได้
8 7021809 - ยืมได้
9 7021810 - ยืมได้
10 7021811 - ยืมได้
11 7021812 - ยืมได้
12 7021813 - ยืมได้
13 7021814 - ยืมได้
14 7021815 - ยืมได้
15 7021816 - ยืมได้
16 7021817 - ยืมได้
17 7021818 - ยืมได้
18 7021819 - ยืมได้
19 7021820 - ยืมได้
20 7021821 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 0