การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 4

 • สถานะ: (2/15) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789749626931
 • จำนวนการยืม: 2 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-01-21
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 12
 • สำนักพิมพ์: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 375 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: NLM: WY152 ค142ก เล่มที่: 4
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลผู้สูงอายุ การพยาบาลผู้ใหญ่
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 4

คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7014931 - ยืมได้
2 7014932 - ยืมได้
3 7014933 30 ก.ค. 2021, 00:00 ระหว่างยืม เขมิกา สิริโรจน์พร
4 7014934 - ยืมได้
5 7014935 - ยืมได้
6 7014936 - ยืมได้
7 7014937 - ยืมได้
8 7014938 5 ม.ค. 2024, 08:34 ระหว่างยืม ชยธิดา นนท์เมธาวัฒน์
9 7014939 - ยืมได้
10 7014940 - ยืมได้
11 7014941 - ยืมได้
12 7014942 - ยืมได้
13 7014943 - ยืมได้
14 7014944 - ยืมได้
15 7014945 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 2