การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล = Gerontological nursing : common problems and caring guideline

 • สถานะ: (4/40) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789740339571
 • จำนวนการยืม: 4 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-12-15
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 4
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 318 หน้า, 26 cm. (320 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WY152 ศ231ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้สูงอายุ -- การดูแล การพยาบาลผู้สูงอายุ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7022141 - ยืมได้
2 7022142 - ยืมได้
3 7022143 - ยืมได้
4 7022144 - ยืมได้
5 7022145 - ยืมได้
6 7022146 - ยืมได้
7 7022147 - ยืมได้
8 7022148 9 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ชลธิชา อมาตยคง
9 7022149 - ยืมได้
10 7022150 - ยืมได้
11 7022151 - ยืมได้
12 7022152 - ยืมได้
13 7022153 - ยืมได้
14 7022154 - ยืมได้
15 7022155 - ยืมได้
16 7022156 - ยืมได้
17 7022157 - ยืมได้
18 7022158 - ยืมได้
19 7022159 - ยืมได้
20 7022160 - ยืมได้
21 7022161 - ยืมได้
22 7022162 - ยืมได้
23 7022163 - ยืมได้
24 7022164 - ยืมได้
25 7022165 - ยืมได้
26 7022166 - ยืมได้
27 7022167 - ยืมได้
28 7022168 - ยืมได้
29 7022169 - ยืมได้
30 7022170 - ยืมได้
31 7022171 - ยืมได้
32 7022172 - ยืมได้
33 7022173 - ยืมได้
34 7022174 28 ก.พ. 2024, 10:22 ระหว่างยืม อารียา พิมพ์ทอง
35 7022175 - ยืมได้
36 7022176 - ยืมได้
37 7022177 - ยืมได้
38 7022178 31 ม.ค. 2024, 15:00 ระหว่างยืม อนิศา แก้วประดิษฐ์
39 7022179 27 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ศวรรยา จันทร์เพ็ญ
40 7022180 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 4