การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2

 • สถานะ: (3/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9742911525
 • จำนวนการยืม: 3 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-01-23
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 12
 • สำนักพิมพ์: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 604 หน้า, 26 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: NLM: WY152 ค142ก เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลผู้สูงอายุ การพยาบาลผู้ใหญ่
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2

คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017386 - ยืมได้
2 7017387 5 ม.ค. 2024, 08:34 ระหว่างยืม ชยธิดา นนท์เมธาวัฒน์
3 7017388 30 ก.ค. 2021, 00:00 ระหว่างยืม เขมิกา สิริโรจน์พร
4 7017389 - ยืมได้
5 7021561 28 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม นันทิกา ภู่น้อย
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 3