การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์ 2 เล่ม 1

 • สถานะ: (1/40) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162716027
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-02-13
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: นีโอพ้อยท์
 • เมืองที่พิมพ์: สงขลา
 • ลักษณทางกายภาพ: 222 หน้า, 26 cm. (280 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WY152 ก227 เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลผู้สูงอายุ การพยาบาลผู้ใหญ่
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์ 2 เล่ม 1

กันตพร ยอดใชย, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์, บรรณาธิการ
 • ทิพมาส ชิณวงศ์, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์. สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7022191 - ยืมได้
2 7022192 - ยืมได้
3 7022193 - ยืมได้
4 7022194 - ยืมได้
5 7022195 - ยืมได้
6 7022196 - ยืมได้
7 7022197 - ยืมได้
8 7022198 9 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ชลธิชา อมาตยคง
9 7022199 - ยืมได้
10 7022200 - ยืมได้
11 7022201 - ยืมได้
12 7022202 - ยืมได้
13 7022203 - ยืมได้
14 7022204 - ยืมได้
15 7022205 - ยืมได้
16 7022206 - ยืมได้
17 7022207 - ยืมได้
18 7022208 - ยืมได้
19 7022209 - ยืมได้
20 7022210 - ยืมได้
21 7022211 - ยืมได้
22 7022212 - ยืมได้
23 7022213 - ยืมได้
24 7022214 - ยืมได้
25 7022215 - ยืมได้
26 7022216 - ยืมได้
27 7022217 - ยืมได้
28 7022218 - ยืมได้
29 7022219 - ยืมได้
30 7022220 - ยืมได้
31 7022221 - ยืมได้
32 7022222 - ยืมได้
33 7022223 - ยืมได้
34 7022224 - ยืมได้
35 7022225 - ยืมได้
36 7022226 - ยืมได้
37 7022227 - ยืมได้
38 7022228 - ยืมได้
39 7022229 - ยืมได้
40 7022230 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 1