การพยาบาลผู้สูงอายุ 1 (Gerontological nursing 1)

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978-616-39-4901-1
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-06-30
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 168 หน้า, 26 cm. (180 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2558
 • เลขเรียก: NLM: WY152 ท235ก เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้สูงอายุ -- การดูแล การพยาบาลผู้สูงอายุ
การพยาบาลผู้สูงอายุ 1 (Gerontological nursing 1)

ทีปภา แจ่มกระจ่าง

ผู้แต่งร่วม

 • พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7015358 - ยืมได้
2 7015359 - ยืมได้
3 7015360 - ยืมได้
4 7015361 - ยืมได้
5 7015362 - ยืมได้
6 7015363 - ยืมได้
7 7015364 - ยืมได้
8 7015365 - ยืมได้
9 7015366 - ยืมได้
10 7015367 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2015
 • จำนวนการยืม: 0