การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์ 2 เล่ม 2

 • สถานะ: (8/40) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162716034
 • จำนวนการยืม: 8 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-02-13
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: นีโอพ้อยท์
 • เมืองที่พิมพ์: สงขลา
 • ลักษณทางกายภาพ: 266 หน้า, 26 cm. (300 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WY152 ก227 เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลผู้สูงอายุ การพยาบาลผู้ใหญ่
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์ 2 เล่ม 2

กันตพร ยอดใชย, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์, บรรณาธิการ
 • ทิพมาส ชิณวงศ์, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์. สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7022231 - ยืมได้
2 7022232 - ยืมได้
3 7022233 - ยืมได้
4 7022234 - ยืมได้
5 7022235 - ยืมได้
6 7022236 - ยืมได้
7 7022237 - ยืมได้
8 7022238 - ยืมได้
9 7022239 13 ธ.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม สุทธิชารัตน์ เจริญพงศ์
10 7022240 5 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ศศิวิมล แก้วจันทร์
11 7022241 - ยืมได้
12 7022242 - ยืมได้
13 7022243 - ยืมได้
14 7022244 - ยืมได้
15 7022245 9 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ชลธิชา อมาตยคง
16 7022246 - ยืมได้
17 7022247 - ยืมได้
18 7022248 - ยืมได้
19 7022249 1 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ศศิชา กิจคณะ
20 7022250 - ยืมได้
21 7022251 - ยืมได้
22 7022252 - ยืมได้
23 7022253 - ยืมได้
24 7022254 - ยืมได้
25 7022255 - ยืมได้
26 7022256 - ยืมได้
27 7022257 - ยืมได้
28 7022258 - ยืมได้
29 7022259 - ยืมได้
30 7022260 28 มี.ค. 2024, 10:14 ระหว่างยืม วรรณภา ศรีอ่อน
31 7022261 - ยืมได้
32 7022262 5 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม อักษราภัค พรมแดง
33 7022263 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ณิชชา ทิพย์วรรณ์
34 7022264 - ยืมได้
35 7022265 - ยืมได้
36 7022266 - ยืมได้
37 7022267 - ยืมได้
38 7022268 7 มี.ค. 2024, 07:48 ระหว่างยืม อังคณา พวงเข็มแดง
39 7022269 - ยืมได้
40 7022270 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 8