แสดง:

เรียงตาม:

Core Curriculum for maternal - newborn nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Core Curriculum for maternal - newborn nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Baker, Brenda
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323672252
เลขเรียก:
 • NLM - WY157.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024

Priorities in critical care nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Priorities in critical care nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Urden, Linda D.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323809900
เลขเรียก:
 • NLM - WY154
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024

Community/Public health nursing : promoting the health of populations 1/1
หนังสือมาใหม่

Community/Public health nursing : promoting the health of populations

ผู้แต่งหนังสือ: Nies, Mary A.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323795319
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024

Adult-gerontology practice guidelines 0/1
หนังสือมาใหม่

Adult-gerontology practice guidelines

ผู้แต่งหนังสือ: Cash Jill C., Editor
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780826173553
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024

Practice Guidelines For Family Nurse Practitioners 0/1
หนังสือมาใหม่

Practice Guidelines For Family Nurse Practitioners

ผู้แต่งหนังสือ: Fenstermacher, Karen
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323881159
เลขเรียก:
 • NLM - WY128
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024

Critical care nursing : a holistic approach 0/1
หนังสือมาใหม่

Critical care nursing : a holistic approach

ผู้แต่งหนังสือ: Morton, Patricia G.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975174453
เลขเรียก:
 • NLM - WY154
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024

Community and public health nursing : evidence for practice 0/1
หนังสือมาใหม่

Community and public health nursing : evidence for practice

ผู้แต่งหนังสือ: DeMarco, Rosanna F.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975196554
เลขเรียก:
 • NLM - WY108
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024

Health promotion and health education in nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Health promotion and health education in nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Cross, Ruth
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781529752953
เลขเรียก:
 • NLM - WY18
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024

การพยาบาลจิตเวช : ภาวะวิกฤตสุขภาพจิตและจิตเวชฉุกเฉิน 0/1
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลจิตเวช : ภาวะวิกฤตสุขภาพจิตและจิตเวชฉุกเฉิน

ผู้แต่งหนังสือ: วินีกาญจน์ คงสุวรรณี
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786166084542
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024

อาไคฟ ขอให้เก็บให้จงดี = Archive ; Please keep it properly preserved 0/1
หนังสือมาใหม่

อาไคฟ ขอให้เก็บให้จงดี = Archive ; Please keep it properly preserved

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786162837098
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024

การพยาบาลกับการประยุกต์ใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทย = Knowledge application of nursing care with Thai traditional medicine 0/2
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลกับการประยุกต์ใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทย = Knowledge application of nursing care with Thai traditional medicine

ผู้แต่งหนังสือ: อัชฌา วารีย์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786166087420
เลขเรียก:
 • NLM - WB50.JT3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024

การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ : การส่งเสริมภาวะโภชนาการ 0/3
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ : การส่งเสริมภาวะโภชนาการ

ผู้แต่งหนังสือ: รัชนีกร สันติธรรม
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786166085761
เลขเรียก:
 • NLM - WY157
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024

การฟื้นฟูผู้สูงอายุสำหรับแพทย์แผนไทย = Geriatric rehabilitation for traditional thai medicine 0/3
หนังสือมาใหม่

การฟื้นฟูผู้สูงอายุสำหรับแพทย์แผนไทย = Geriatric rehabilitation for traditional thai medicine

ผู้แต่งหนังสือ: ภักศจีภรณ์ ขันทอง
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740342762
เลขเรียก:
 • NLM - WT100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024

Role development in professional nursing practice 0/1
หนังสือมาใหม่

Role development in professional nursing practice

ผู้แต่งหนังสือ: Masters, Kathleen
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781284233421
เลขเรียก:
 • NLM - WY16.1
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Varcarolis' manual of psychiatric nursing care : an interprofessional approach 1/1
หนังสือมาใหม่

Varcarolis' manual of psychiatric nursing care : an interprofessional approach

ผู้แต่งหนังสือ: Halter, Margaret (Peggy) Jordan
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323793056
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Pharmacology : a patient - centered nursing process approach 0/1
หนังสือมาใหม่

Pharmacology : a patient - centered nursing process approach

ผู้แต่งหนังสือ: McCuistion, Linda E.
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323881401, 9780323793155
เลขเรียก:
 • NLM - QV4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Designing clinical research 1/1
หนังสือมาใหม่

Designing clinical research

ผู้แต่งหนังสือ: Browner, Warren S.
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975174408
เลขเรียก:
 • NLM - WA950
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Study Guide for Pharmacology : a patient-centered nursing process approach 0/1
หนังสือมาใหม่

Study Guide for Pharmacology : a patient-centered nursing process approach

ผู้แต่งหนังสือ: Winton, Mary Beth
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323826792
เลขเรียก:
 • NLM - QV4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Study guide for lehne's pharmacology for nursing care 0/1
หนังสือมาใหม่

Study guide for lehne's pharmacology for nursing care

ผู้แต่งหนังสือ: Burchum, Jacqueline Rosenjack
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323829915
เลขเรียก:
 • NLM - QV4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Study guide for understanding nursing research : building an evidence - based practice 1/1
หนังสือมาใหม่

Study guide for understanding nursing research : building an evidence - based practice

ผู้แต่งหนังสือ: Grove, Susan K.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323826242
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Understanding nursing research : building an evidence - based practice 1/1
หนังสือมาใหม่

Understanding nursing research : building an evidence - based practice

ผู้แต่งหนังสือ: Grove, Susan K.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323826419
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Moore's clinically oriented anatomy 0/1
หนังสือมาใหม่

Moore's clinically oriented anatomy

ผู้แต่งหนังสือ: Dalley II, Arthur F.
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975154127
เลขเรียก:
 • NLM - QS4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Taylor's clinical nursing skills : a nursing process approach 0/1
หนังสือมาใหม่

Taylor's clinical nursing skills : a nursing process approach

ผู้แต่งหนังสือ: Lynn, Pamela
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975169312
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.1
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Foundations of nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Foundations of nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Cooper , Kim
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323812030
เลขเรียก:
 • NLM - WY101
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

ท้อง แท้ง และการคุมกำเนิด = Pregnancy, abortion and family planning 0/2
หนังสือมาใหม่

ท้อง แท้ง และการคุมกำเนิด = Pregnancy, abortion and family planning

ผู้แต่งหนังสือ: ชัญวลี ศรีสุโข
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165787277
เลขเรียก:
 • NLM - WP630
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

คู่มือการดูแลผู้ป่วย ถอนพิษสุรา = The essential guide for treatment alcohol withdrawal patients 1/2
หนังสือมาใหม่

คู่มือการดูแลผู้ป่วย ถอนพิษสุรา = The essential guide for treatment alcohol withdrawal patients

ผู้แต่งหนังสือ: รจนพรรณ นันทิทรรภ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165987493
เลขเรียก:
 • NLM - WM274
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Study guide for maternal child nursing care 0/1
หนังสือมาใหม่

Study guide for maternal child nursing care

ผู้แต่งหนังสือ: Ross, Megan
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323809092
เลขเรียก:
 • NLM - WY157.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Maternal Child Nursing Care 1/1
หนังสือมาใหม่

Maternal Child Nursing Care

ผู้แต่งหนังสือ: Perry, Shannon E. et al.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323776714
เลขเรียก:
 • NLM - WY157.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

McCance and huether's pathophysiology : the biologic basis for disease in adults and children 0/1
หนังสือมาใหม่

McCance and huether's pathophysiology : the biologic basis for disease in adults and children

ผู้แต่งหนังสือ: Rogers, Julia L.
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323789875
เลขเรียก:
 • NLM - QZ4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Varcarolis' essentials of psychiatric-mental health nursing : a communication approach to evidence-based care 1/1
หนังสือมาใหม่

Varcarolis' essentials of psychiatric-mental health nursing : a communication approach to evidence-based care

ผู้แต่งหนังสือ: Fosbre, Chyllia Dixon
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323810319
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023


สาขาวิชา

  206
  141
  103
  176
  146
  154


ล้างค่า