แสดง:

เรียงตาม:

Core Curriculum for maternal - newborn nursing 0/1

Core Curriculum for maternal - newborn nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Baker, Brenda
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323672252
เลขเรียก:
 • NLM - WY157.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024

Priorities in critical care nursing 0/1

Priorities in critical care nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Urden, Linda D.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323809900
เลขเรียก:
 • NLM - WY154
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024

Community/Public health nursing : promoting the health of populations 1/1

Community/Public health nursing : promoting the health of populations

ผู้แต่งหนังสือ: Nies, Mary A.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323795319
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024

Adult-gerontology practice guidelines 0/1

Adult-gerontology practice guidelines

ผู้แต่งหนังสือ: Cash Jill C., Editor
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780826173553
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024

Practice Guidelines For Family Nurse Practitioners 0/1

Practice Guidelines For Family Nurse Practitioners

ผู้แต่งหนังสือ: Fenstermacher, Karen
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323881159
เลขเรียก:
 • NLM - WY128
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024

Critical care nursing : a holistic approach 0/1

Critical care nursing : a holistic approach

ผู้แต่งหนังสือ: Morton, Patricia G.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975174453
เลขเรียก:
 • NLM - WY154
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024

Role development in professional nursing practice 0/1
หนังสือมาใหม่

Role development in professional nursing practice

ผู้แต่งหนังสือ: Masters, Kathleen
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781284233421
เลขเรียก:
 • NLM - WY16.1
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Varcarolis' manual of psychiatric nursing care : an interprofessional approach 1/1
หนังสือมาใหม่

Varcarolis' manual of psychiatric nursing care : an interprofessional approach

ผู้แต่งหนังสือ: Halter, Margaret (Peggy) Jordan
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323793056
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Pharmacology : a patient - centered nursing process approach 0/1
หนังสือมาใหม่

Pharmacology : a patient - centered nursing process approach

ผู้แต่งหนังสือ: McCuistion, Linda E.
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323881401, 9780323793155
เลขเรียก:
 • NLM - QV4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Designing clinical research 1/1
หนังสือมาใหม่

Designing clinical research

ผู้แต่งหนังสือ: Browner, Warren S.
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975174408
เลขเรียก:
 • NLM - WA950
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Study Guide for Pharmacology : a patient-centered nursing process approach 0/1
หนังสือมาใหม่

Study Guide for Pharmacology : a patient-centered nursing process approach

ผู้แต่งหนังสือ: Winton, Mary Beth
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323826792
เลขเรียก:
 • NLM - QV4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Study guide for lehne's pharmacology for nursing care 0/1
หนังสือมาใหม่

Study guide for lehne's pharmacology for nursing care

ผู้แต่งหนังสือ: Burchum, Jacqueline Rosenjack
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323829915
เลขเรียก:
 • NLM - QV4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Study guide for understanding nursing research : building an evidence - based practice 1/1
หนังสือมาใหม่

Study guide for understanding nursing research : building an evidence - based practice

ผู้แต่งหนังสือ: Grove, Susan K.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323826242
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Understanding nursing research : building an evidence - based practice 1/1
หนังสือมาใหม่

Understanding nursing research : building an evidence - based practice

ผู้แต่งหนังสือ: Grove, Susan K.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323826419
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Moore's clinically oriented anatomy 0/1
หนังสือมาใหม่

Moore's clinically oriented anatomy

ผู้แต่งหนังสือ: Dalley II, Arthur F.
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975154127
เลขเรียก:
 • NLM - QS4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Taylor's clinical nursing skills : a nursing process approach 0/1
หนังสือมาใหม่

Taylor's clinical nursing skills : a nursing process approach

ผู้แต่งหนังสือ: Lynn, Pamela
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975169312
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.1
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Foundations of nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Foundations of nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Cooper , Kim
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323812030
เลขเรียก:
 • NLM - WY101
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

ท้อง แท้ง และการคุมกำเนิด = Pregnancy, abortion and family planning 0/2
หนังสือมาใหม่

ท้อง แท้ง และการคุมกำเนิด = Pregnancy, abortion and family planning

ผู้แต่งหนังสือ: ชัญวลี ศรีสุโข
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165787277
เลขเรียก:
 • NLM - WP630
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

คู่มือการดูแลผู้ป่วย ถอนพิษสุรา = The essential guide for treatment alcohol withdrawal patients 0/2
หนังสือมาใหม่

คู่มือการดูแลผู้ป่วย ถอนพิษสุรา = The essential guide for treatment alcohol withdrawal patients

ผู้แต่งหนังสือ: รจนพรรณ นันทิทรรภ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165987493
เลขเรียก:
 • NLM - WM274
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Study guide for maternal child nursing care 0/1
หนังสือมาใหม่

Study guide for maternal child nursing care

ผู้แต่งหนังสือ: Ross, Megan
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323809092
เลขเรียก:
 • NLM - WY157.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Maternal Child Nursing Care 1/1
หนังสือมาใหม่

Maternal Child Nursing Care

ผู้แต่งหนังสือ: Perry, Shannon E. et al.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323776714
เลขเรียก:
 • NLM - WY157.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

McCance and huether's pathophysiology : the biologic basis for disease in adults and children 0/1
หนังสือมาใหม่

McCance and huether's pathophysiology : the biologic basis for disease in adults and children

ผู้แต่งหนังสือ: Rogers, Julia L.
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323789875
เลขเรียก:
 • NLM - QZ4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Varcarolis' essentials of psychiatric-mental health nursing : a communication approach to evidence-based care 1/1
หนังสือมาใหม่

Varcarolis' essentials of psychiatric-mental health nursing : a communication approach to evidence-based care

ผู้แต่งหนังสือ: Fosbre, Chyllia Dixon
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323810319
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Textbook for the adult-gerontology acute care nurse practitioner: evidence-based standards of practice 0/1
หนังสือมาใหม่

Textbook for the adult-gerontology acute care nurse practitioner: evidence-based standards of practice

ผู้แต่งหนังสือ: Fuller Valerie J., Editor
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780826152329
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Textbook of adult-gerontology primary care nursing : evidence-based patient care for adolescents to older adults 0/1
หนังสือมาใหม่

Textbook of adult-gerontology primary care nursing : evidence-based patient care for adolescents to older adults

ผู้แต่งหนังสือ: Hain, Debra J.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780826184139
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Gerontological nursing : competencies for care 0/1
หนังสือมาใหม่

Gerontological nursing : competencies for care

ผู้แต่งหนังสือ: Mauk, Kristen L., editor
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781284233360
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Lewis's medical - surgical nursing : assessment and management of clinical problems V.1 0/1
หนังสือมาใหม่

Lewis's medical - surgical nursing : assessment and management of clinical problems V.1

ผู้แต่งหนังสือ: Harding, Mariann M.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323880435
เลขเรียก:
 • NLM - WY162
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Lewis's medical - surgical nursing : assessment and management of clinical problems V.2 0/1
หนังสือมาใหม่

Lewis's medical - surgical nursing : assessment and management of clinical problems V.2

ผู้แต่งหนังสือ: Harding, Mariann M.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 978-0-323-88044-2
เลขเรียก:
 • NLM - WY162
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Skills for midwifery practice 0/1
หนังสือมาใหม่

Skills for midwifery practice

ผู้แต่งหนังสือ: Johnson, Ruth
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780702081910
เลขเรียก:
 • NLM - WQ165
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Maternal & child health nursing : care of the childbearing & childrearing family 0/1
หนังสือมาใหม่

Maternal & child health nursing : care of the childbearing & childrearing family

ผู้แต่งหนังสือ: Silbert-Flagg, JoAnne
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975161064
เลขเรียก:
 • NLM - WY157.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023


สาขาวิชา

  199
  137
  100
  169
  144
  152


ล้างค่า