การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่มที่ 2

 • สถานะ: (1/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163982278
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-07-10
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 252 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: NLM: WY152 ศ231ก เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลผู้สูงอายุ
การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่มที่ 2

ศิริรัตน์ ปานอุทัย

ผู้แต่งร่วม

 • จิตตวดี เหรียญทอง
 • ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสห์
 • ทศพร คำผลศิริ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017346 - ยืมได้
2 7017347 - ยืมได้
3 7017348 - ยืมได้
4 7017349 - ยืมได้
5 7017350 - ยืมได้
6 7017351 - ยืมได้
7 7017352 - ยืมได้
8 7017353 30 พ.ย. 2021, 00:00 ระหว่างยืม พิกุล ตินามาส
9 7017354 - ยืมได้
10 7017355 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 1