แสดง:

เรียงตาม:

Workbook for textbook of basic nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Workbook for textbook of basic nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Rosdahl, Caroline Bunker
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781496302731
เลขเรียก:
 • NLM - WY101
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Workbook and competency evaluation review : Mosby's textbook for long-term care nursing assistants 0/1
หนังสือมาใหม่

Workbook and competency evaluation review : Mosby's textbook for long-term care nursing assistants

ผู้แต่งหนังสือ: Kelly, Relda T.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323530729
เลขเรียก:
 • NLM - WY193
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Wong's nursing care of infants and children 0/1
หนังสือมาใหม่

Wong's nursing care of infants and children

ผู้แต่งหนังสือ: Hockenberry, Marilyn J.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323549394
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

Wong's nursing care of infants and children 1/1
หนังสือมาใหม่

Wong's nursing care of infants and children

ผู้แต่งหนังสือ: Hockenberry, Marilyn J.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323222419
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

Wong's essentials of pediatric nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Wong's essentials of pediatric nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Hockenberry, Marilyn J.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323353168
เลขเรียก:
 • NLM - WY159 H685W
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Winningham's critical thinking cases in nursing : medical - surgical, pediatric, maternity, and psychiatric 0/1
หนังสือมาใหม่

Winningham's critical thinking cases in nursing : medical - surgical, pediatric, maternity, and psychiatric

ผู้แต่งหนังสือ: Harding, Mariann M.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323289610
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

Williams' essentials of nutrition and diet therapy 0/1
หนังสือมาใหม่

Williams' essentials of nutrition and diet therapy

ผู้แต่งหนังสือ: Schlenker, Eleanor D.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323185806
เลขเรียก:
 • NLM - QU145 S339w
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

Williams obstetrics 0/1
หนังสือมาใหม่

Williams obstetrics

ผู้แต่งหนังสือ: Cunningham, f. Gary
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781264598434
เลขเรียก:
 • NLM - WQ100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Varney's midwifery 0/1
หนังสือมาใหม่

Varney's midwifery

ผู้แต่งหนังสือ: King, Tekoa L.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781284160215
เลขเรียก:
 • NLM - WY157
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

Varcarolis' manual of psychiatric nursing care : an interprofessional approach 1/1
หนังสือมาใหม่

Varcarolis' manual of psychiatric nursing care : an interprofessional approach

ผู้แต่งหนังสือ: Halter, Margaret (Peggy) Jordan
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323793056
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Varcarolis' foundations of psychiatric-mental health nursing : a clinical approach 1/1
หนังสือมาใหม่

Varcarolis' foundations of psychiatric-mental health nursing : a clinical approach

ผู้แต่งหนังสือ: Halter, Margaret (Peggy) Jordan
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323751551
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Varcarolis' essentials of psychiatric-mental health nursing : a communication approach to evidence-based care 1/1
หนังสือมาใหม่

Varcarolis' essentials of psychiatric-mental health nursing : a communication approach to evidence-based care

ผู้แต่งหนังสือ: Fosbre, Chyllia Dixon
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323810319
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Understanding nursing research : building an evidence - based practice 1/1
หนังสือมาใหม่

Understanding nursing research : building an evidence - based practice

ผู้แต่งหนังสือ: Grove, Susan K.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323826419
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Theoretical nursing : development and progress 1/1
หนังสือมาใหม่

Theoretical nursing : development and progress

ผู้แต่งหนังสือ: Meleis, afaf Ibrahim
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780060000424
เลขเรียก:
 • NLM - WY86 M519T
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Theoretical Basis for Nursing 1/1
หนังสือมาใหม่

Theoretical Basis for Nursing

ผู้แต่งหนังสือ: McEwen, Melanie
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975175658
เลขเรียก:
 • NLM - WY86
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Theoretical basis for nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Theoretical basis for nursing

ผู้แต่งหนังสือ: McEwen, Melanie
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781451190311
เลขเรียก:
 • NLM - WY86
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

The Neuman systems model : celebrating academic-practice partnerships 0/1
หนังสือมาใหม่

The Neuman systems model : celebrating academic-practice partnerships

ผู้แต่งหนังสือ: Sarah Beckman, Edited
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781535278508
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

The family nurse practitioner : clinical case studies 1/1
หนังสือมาใหม่

The family nurse practitioner : clinical case studies

ผู้แต่งหนังสือ: Neal-Boylan, Leslie, editor
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781119603191
เลขเรียก:
 • NLM - WY128
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

The Basics 0/3
หนังสือมาใหม่

The Basics

ผู้แต่งหนังสือ: Veronica Phillips Arikian, [editor]
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781625232496
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

Textbook of adult-gerontology primary care nursing : evidence-based patient care for adolescents to older adults 0/1
หนังสือมาใหม่

Textbook of adult-gerontology primary care nursing : evidence-based patient care for adolescents to older adults

ผู้แต่งหนังสือ: Hain, Debra J.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780826184139
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Textbook for the adult-gerontology acute care nurse practitioner: evidence-based standards of practice 0/1
หนังสือมาใหม่

Textbook for the adult-gerontology acute care nurse practitioner: evidence-based standards of practice

ผู้แต่งหนังสือ: Fuller Valerie J., Editor
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780826152329
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Telephone triage protocols for nurses 0/1
หนังสือมาใหม่

Telephone triage protocols for nurses

ผู้แต่งหนังสือ: Briggs Julie K.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975136871
เลขเรียก:
 • NLM - WY49
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Teaching in nursing : a guide for faculty 0/1
หนังสือมาใหม่

Teaching in nursing : a guide for faculty

ผู้แต่งหนังสือ: Billings, Diane M.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323554725
เลขเรียก:
 • NLM - WY18
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Taylor's clinical nursing skills : a nursing process approach 0/1
หนังสือมาใหม่

Taylor's clinical nursing skills : a nursing process approach

ผู้แต่งหนังสือ: Lynn, Pamela
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975169312
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.1
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Taylor's Clinical Nursing Skills : A Nursing Process Approach 0/1
หนังสือมาใหม่

Taylor's Clinical Nursing Skills : A Nursing Process Approach

ผู้แต่งหนังสือ: Lynn, Pamela
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781496384881
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.1
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

Studying for your midwifery degree 0/1
หนังสือมาใหม่

Studying for your midwifery degree

ผู้แต่งหนังสือ: Scanlan, Siobhan
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781446256770
เลขเรียก:
 • NLM - WY157
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Study guide nursing care of children : principles & practices 0/1
หนังสือมาใหม่

Study guide nursing care of children : principles & practices

ผู้แต่งหนังสือ: James, Susan Rowen
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

Study guide for wong's nursing care of infants and children 0/1
หนังสือมาใหม่

Study guide for wong's nursing care of infants and children

ผู้แต่งหนังสือ: Hockenberry, Marilyn J.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 97880323497756
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

Study guide for wong's essentials of pediatric nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Study guide for wong's essentials of pediatric nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Hockenberry, Marilyn J.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323429849
เลขเรียก:
 • NLM - WY159 H685S
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Study guide for understanding nursing research : building an evidence - based practice 1/1
หนังสือมาใหม่

Study guide for understanding nursing research : building an evidence - based practice

ผู้แต่งหนังสือ: Grove, Susan K.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323826242
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023


สาขาวิชา

  205
  141
  102
  176
  145
  153


ล้างค่า