แสดง:

เรียงตาม:

กฎหมายและจริยธรรมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ = Law and ethics for medical personnel 0/10
หนังสือมาใหม่

กฎหมายและจริยธรรมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ = Law and ethics for medical personnel

ผู้แต่งหนังสือ: อานนท์ จำลองกุล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740340935
เลขเรียก:
 • NLM - W32.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การพยาบาลสูติศาสตร์ : ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์ 0/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลสูติศาสตร์ : ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์

ผู้แต่งหนังสือ: ปิยะพร ศิษย์กุลอนันต์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163148445
เลขเรียก:
 • NLM - WY157
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

The Electrocardiography : tracing cases analysis 0/3
หนังสือมาใหม่

The Electrocardiography : tracing cases analysis

ผู้แต่งหนังสือ: ลิเภาอร แก้วสราญ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165888851
เลขเรียก:
 • NLM - WG140
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

สรุปผลการดำเนินงานและกิจกรรมสถาบันพระบรมราชชนก (31 พฤษภาคม 2564 ถึง มีนาคม 2564) 0/8
หนังสือมาใหม่

สรุปผลการดำเนินงานและกิจกรรมสถาบันพระบรมราชชนก (31 พฤษภาคม 2564 ถึง มีนาคม 2564)

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

ผลของโปรแกรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมต่อคุณภาพการนอนและพฤติกรรมการดื่มสุราในผู้ติดสุรา 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลของโปรแกรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมต่อคุณภาพการนอนและพฤติกรรมการดื่มสุราในผู้ติดสุรา

ผู้แต่งหนังสือ: จารุณี รัศมีสุวิวัฒน์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES.REP.WM274
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การจัดการความปวดของผู้ป่วยมะเร็ง = Pain management of patients with cancer 0/2
หนังสือมาใหม่

การจัดการความปวดของผู้ป่วยมะเร็ง = Pain management of patients with cancer

ผู้แต่งหนังสือ: ศรีสุดา งามขำ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161148560
เลขเรียก:
 • NLM - QZ200
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

สุขภาพคนไทย 2565 : ครอบครัวไทยในวิกฤตโควิด-19 0/2
หนังสือมาใหม่

สุขภาพคนไทย 2565 : ครอบครัวไทยในวิกฤตโควิด-19

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164436800
เลขเรียก:
 • NLM - WA100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2564 0/1
หนังสือมาใหม่

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2564

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786164436862
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

รายงานประจำปี 2564 : สภาการพยาบาล 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานประจำปี 2564 : สภาการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

หลักเกณฑ์การวิจัยทางคลินิกที่ดี (จีซีพี) : สำหรับการวิจัยทางสังคมและพฤติกรรม คำแนะนำภาคสนาม 0/1
หนังสือมาใหม่

หลักเกณฑ์การวิจัยทางคลินิกที่ดี (จีซีพี) : สำหรับการวิจัยทางสังคมและพฤติกรรม คำแนะนำภาคสนาม

ผู้แต่งหนังสือ: วิชัย โชควิวัฒน
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789742992668
เลขเรียก:
 • NLM - W20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

อายุรศาสตร์โรงพยาบาล = Hospital medicine 0/10
หนังสือมาใหม่

อายุรศาสตร์โรงพยาบาล = Hospital medicine

ผู้แต่งหนังสือ: วิทยา ศรีดามา
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164076884
เลขเรียก:
 • NLM - WX162
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

ความผิดปกติทางโลหิตวิทยาในโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 = Hematologic disorders in coronavirus disease 2019 0/5
หนังสือมาใหม่

ความผิดปกติทางโลหิตวิทยาในโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 = Hematologic disorders in coronavirus disease 2019

ผู้แต่งหนังสือ: นภชาญ เอื้อประเสริฐ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164076778
เลขเรียก:
 • NLM - WH120
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Statistics for evidence-based practice in nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Statistics for evidence-based practice in nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Kim, MyoungJin
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781284194678
เลขเรียก:
 • NLM - WY31
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

ชีววิทยาโมเลกุลพื้นฐานสำหรับการรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า 0/5
หนังสือมาใหม่

ชีววิทยาโมเลกุลพื้นฐานสำหรับการรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า

ผู้แต่งหนังสือ: สุดจิต ล้วนพิชญ์พงศ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168201220
เลขเรียก:
 • NLM - QZ202
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การผ่าตัดไกลโอมาของสมองใหญ่ = Cerebral glioma surgery 0/5
หนังสือมาใหม่

การผ่าตัดไกลโอมาของสมองใหญ่ = Cerebral glioma surgery

ผู้แต่งหนังสือ: กฤษณพันธ์ บุณยะรัตเวช
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740340959
เลขเรียก:
 • NLM - WL368
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

มหากาพย์พุทธจริต รจนาโดย มหากวีอัศวโฆษ : ภาษาไทย 3 สำนวน 0/1
หนังสือมาใหม่

มหากาพย์พุทธจริต รจนาโดย มหากวีอัศวโฆษ : ภาษาไทย 3 สำนวน

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786165909686
เลขเรียก:
 • LC - BQ1606
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

ภูมิคุ้มกันและการเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ = Immunity and changes in the elderly 0/10
หนังสือมาใหม่

ภูมิคุ้มกันและการเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ = Immunity and changes in the elderly

ผู้แต่งหนังสือ: สุวิทย์ ชัยศรี
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163147912
เลขเรียก:
 • NLM - QW504
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

คู่มือเอาชนะภาวะสติแตก = Complete self-help for your nerves 0/3
หนังสือมาใหม่

คู่มือเอาชนะภาวะสติแตก = Complete self-help for your nerves

ผู้แต่งหนังสือ: วีกส์, แคลร์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786160453627
เลขเรียก:
 • NLM - WM420.5.P8
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล (ฉบับปรับปรุง) = Health assessment for nurses 1/15
หนังสือมาใหม่

การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล (ฉบับปรับปรุง) = Health assessment for nurses

ผู้แต่งหนังสือ: รักชนก คชไกร
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164436701
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้า = Electroconvulsive therapy 0/5
หนังสือมาใหม่

การรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้า = Electroconvulsive therapy

ผู้แต่งหนังสือ: พิชัย อิฏฐสกุล, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164436480
เลขเรียก:
 • NLM - WM412
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Review of clinical practice in neurology 0/5
หนังสือมาใหม่

Review of clinical practice in neurology

ผู้แต่งหนังสือ: พาสิริ สิทธินามสุวรรณ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164220812
เลขเรียก:
 • NLM - WL140
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Family health care nursing : theory, practice, and research 1/1
หนังสือมาใหม่

Family health care nursing : theory, practice, and research

ผู้แต่งหนังสือ: Robinson, Melissa
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781719642965
เลขเรียก:
 • NLM - WY200
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การดูแลโภชนาการเบื้องต้นในผู้สูงอายุแบบองค์รวม = Basic holistic nutritional care in elderly 0/10
หนังสือมาใหม่

การดูแลโภชนาการเบื้องต้นในผู้สูงอายุแบบองค์รวม = Basic holistic nutritional care in elderly

ผู้แต่งหนังสือ: นลินี ยิ่งชาญกุล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165930352
เลขเรียก:
 • NLM - WT115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล 1/5
หนังสือมาใหม่

กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: แสวง บุญเฉลิมวิภาส
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165811217
เลขเรียก:
 • NLM - WY32
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Handbook of clinical interpretation of diagnostic tests 0/5
หนังสือมาใหม่

Handbook of clinical interpretation of diagnostic tests

ผู้แต่งหนังสือ: ชาตรี ชัยอดิศักดิ์โสภา, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163987136
เลขเรียก:
 • NLM - WB141
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

ผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: เกศราภรณ์ ชูพันธ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP. WC20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022


สาขาวิชา

  194
  134
  96
  159
  142
  146


ล้างค่า