แสดง:

เรียงตาม:

กุญแจการแพทย์แผนไทย 0/3
หนังสือมาใหม่

กุญแจการแพทย์แผนไทย

ผู้แต่งหนังสือ: ธนิสร ศรีวานิชภูมิ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165864862
เลขเรียก:
 • NLM - WB50.JT3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

แนวทางการรักษาภาวะโลหิตจางในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ปี พ.ศ.2564 0/4
หนังสือมาใหม่

แนวทางการรักษาภาวะโลหิตจางในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ปี พ.ศ.2564

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168032145
เลขเรียก:
 • NLM - WH155
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

แนวทางการรักษาภาวะโลหิตจางในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ปี พ.ศ.2564 0/1
หนังสือมาใหม่

แนวทางการรักษาภาวะโลหิตจางในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ปี พ.ศ.2564

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168032145
เลขเรียก:
 • NLM - WH155
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

แนวทางปฏิบัติเรื่องการเตรียมน้ำบริสุทธิ์เพื่อการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 0/10
หนังสือมาใหม่

แนวทางปฏิบัติเรื่องการเตรียมน้ำบริสุทธิ์เพื่อการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ผู้แต่งหนังสือ: กลศร ภัคโชตานนท์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168032152
เลขเรียก:
 • NLM - WJ378
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

พิษภัยจากท้องผูกและพยาธิในลำไส้ 0/5
หนังสือมาใหม่

พิษภัยจากท้องผูกและพยาธิในลำไส้

ผู้แต่งหนังสือ: ประสาร เปรมะสกุล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165860123
เลขเรียก:
 • NLM - WI409
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

พรีไบโอติก : ฟังก์ชันนัลโอลิโกแซ็กคาไรด์ = Prebiotics : functional oligosaccharide 0/2
หนังสือมาใหม่

พรีไบโอติก : ฟังก์ชันนัลโอลิโกแซ็กคาไรด์ = Prebiotics : functional oligosaccharide

ผู้แต่งหนังสือ: จารุณี ควรพิบูลย์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163147349
เลขเรียก:
 • NLM - QU145.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Siriraj clinical policy 0/5
หนังสือมาใหม่

Siriraj clinical policy

ผู้แต่งหนังสือ: อภิรดี ศรีวิจิตรกมล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164435254
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

อายุรศาสตร์ทันยุค 2564 = Update in internal medicine 2021 0/10
หนังสือมาใหม่

อายุรศาสตร์ทันยุค 2564 = Update in internal medicine 2021

ผู้แต่งหนังสือ: พจมาน พิศาลประภา
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164435247
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และการให้คำปรึกษากิจกรรมทางกายในเวชศาสตร์ครอบครัว = Physical activity promotion and physical activity counselling in family medicine 0/10
หนังสือมาใหม่

การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และการให้คำปรึกษากิจกรรมทางกายในเวชศาสตร์ครอบครัว = Physical activity promotion and physical activity counselling in family medicine

ผู้แต่งหนังสือ: อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165828123
เลขเรียก:
 • NLM - WB110
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ 1/15
หนังสือมาใหม่

การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ

ผู้แต่งหนังสือ: ขวัญฤทัย พันธุ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740339380
เลขเรียก:
 • NLM - WY163
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล = Prehospital trauma care 1/20
หนังสือมาใหม่

การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล = Prehospital trauma care

ผู้แต่งหนังสือ: ไชยพร ยุกเซ็น
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164435896
เลขเรียก:
 • NLM - WX215
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การวิจัยและพัฒนายาสมุนไพร : สมุนไพรกระตุ้นภูมิคุ้มกันและต้านอักเสบ 0/2
หนังสือมาใหม่

การวิจัยและพัฒนายาสมุนไพร : สมุนไพรกระตุ้นภูมิคุ้มกันและต้านอักเสบ

ผู้แต่งหนังสือ: อรสร สารพันโชติวิทยา
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164261990
เลขเรียก:
 • NLM - QV771
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ยาที่ใช้ในภาวะไขมันในเลือดผิดปรกติและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก = Drugs used in dyslipidemia and clinical applications 0/2
หนังสือมาใหม่

ยาที่ใช้ในภาวะไขมันในเลือดผิดปรกติและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก = Drugs used in dyslipidemia and clinical applications

ผู้แต่งหนังสือ: นุชนาฏ เสือเล็ก
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163146663
เลขเรียก:
 • NLM - QY465
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

บทนำสู่เวชปฏิบัติบนหลักฐานเชิงประจักษ์ในงานเภสัชกรรมปฏิบัติ 0/2
หนังสือมาใหม่

บทนำสู่เวชปฏิบัติบนหลักฐานเชิงประจักษ์ในงานเภสัชกรรมปฏิบัติ

ผู้แต่งหนังสือ: ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164262249
เลขเรียก:
 • NLM - QV737
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ชีวเคมีของสมองเชิงบูรณาการ : เมแทบอลิซึมของสมองและการประสานประสาท 0/3
หนังสือมาใหม่

ชีวเคมีของสมองเชิงบูรณาการ : เมแทบอลิซึมของสมองและการประสานประสาท

ผู้แต่งหนังสือ: ตรีทิพย์ รัตนวรชัย
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740340409
เลขเรียก:
 • NLM - WL300
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต : Physical therapy in critical patients 0/3
หนังสือมาใหม่

กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต : Physical therapy in critical patients

ผู้แต่งหนังสือ: วีระพงษ์ ชิดนอก
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164262072
เลขเรียก:
 • NLM - WB460
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

กายวิภาคคลินิกของหลังและไขสันหลัง = Clinical anatomy of the back and spinal cord 0/5
หนังสือมาใหม่

กายวิภาคคลินิกของหลังและไขสันหลัง = Clinical anatomy of the back and spinal cord

ผู้แต่งหนังสือ: ขจร ลักษณ์ชยปกรณ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163147226
เลขเรียก:
 • NLM - WE720
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

English for health care 0/5
หนังสือมาใหม่

English for health care

ผู้แต่งหนังสือ: Pattama Sappapan
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9786163147929
เลขเรียก:
 • LC - PE1127.M4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในเด็ก = Respiratory tract infection in children 0/30
หนังสือมาใหม่

โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในเด็ก = Respiratory tract infection in children

ผู้แต่งหนังสือ: ไกลตา ศรีสิงห์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164262126
เลขเรียก:
 • NLM - WS285
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ = Orthopaedic trauma 0/10
หนังสือมาใหม่

การบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ = Orthopaedic trauma

ผู้แต่งหนังสือ: ยงยุทธ ศิริปการ, บรรณาธิการ [และคนอื่นๆ]
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163147691
เลขเรียก:
 • NLM - WE168
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

โรคหลอดเลือดสมองและประสาทวิทยาวิกฤติ = Cerebrovascular and critical care neurology 1/10
หนังสือมาใหม่

โรคหลอดเลือดสมองและประสาทวิทยาวิกฤติ = Cerebrovascular and critical care neurology

ผู้แต่งหนังสือ: สมบัติ มุ่งทวีพงษา
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163147097
เลขเรียก:
 • NLM - WL355
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ทฤษฎี เทคนิคการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและการประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุข 1/3
หนังสือมาใหม่

ทฤษฎี เทคนิคการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและการประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุข

ผู้แต่งหนังสือ: เกษแก้ว เสียงเพราะ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740339496
เลขเรียก:
 • NLM - WA590
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

หลักการและการประยุกต์ใช้เทคนิคการพันผ้าเทป = Taping technique : principles and applications 0/3
หนังสือมาใหม่

หลักการและการประยุกต์ใช้เทคนิคการพันผ้าเทป = Taping technique : principles and applications

ผู้แต่งหนังสือ: สุดารัตน์ อภิบาลทวีสกุล และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163146908
เลขเรียก:
 • NLM - QT260
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี = Prevention of HIV infection 0/2
หนังสือมาใหม่

การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี = Prevention of HIV infection

ผู้แต่งหนังสือ: ธนา ขอเจริญพร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163146793
เลขเรียก:
 • NLM - WC503
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

วิทยาภูมิคุ้มกันระดับเซลล์และการตรวจวิเคราะห์พื้นฐาน = Cellular immunology and laboratory techniques 0/3
หนังสือมาใหม่

วิทยาภูมิคุ้มกันระดับเซลล์และการตรวจวิเคราะห์พื้นฐาน = Cellular immunology and laboratory techniques

ผู้แต่งหนังสือ: พรพิมล อังคเศกวินัย
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163146731
เลขเรียก:
 • NLM - QW504
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

โลหิตวิทยาคลินิก : ความผิดปกติของเม็ดเลือดขาวแบบมะเร็ง = Clinical hematology : neoplastic disorders of leukocytes 0/10
หนังสือมาใหม่

โลหิตวิทยาคลินิก : ความผิดปกติของเม็ดเลือดขาวแบบมะเร็ง = Clinical hematology : neoplastic disorders of leukocytes

ผู้แต่งหนังสือ: เอกชล มุกดา
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163147165
เลขเรียก:
 • NLM - WH250
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน = Immunological concepts 0/5
หนังสือมาใหม่

หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน = Immunological concepts

ผู้แต่งหนังสือ: กาญจนา อู่สุวรรณทิม
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164262065
เลขเรียก:
 • NLM - QW504
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การตรวจการนอนหลับและแปลผล = Polysomnography practice and interpretation 0/5
หนังสือมาใหม่

การตรวจการนอนหลับและแปลผล = Polysomnography practice and interpretation

ผู้แต่งหนังสือ: นฤชา จิรกาลวสาน, บรรณาธิการ [และคนอื่นๆ]
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169267874
เลขเรียก:
 • NLM - WL108
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ศัลยศาสตร์ทั่วไป เล่ม 31 = Common surgical consultation 0/5
หนังสือมาใหม่

ศัลยศาสตร์ทั่วไป เล่ม 31 = Common surgical consultation

ผู้แต่งหนังสือ: วรุตม์ โล่ห์สิริวัฒน์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168061091
เลขเรียก:
 • NLM - WO100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

สมุนไพรไทย ทางเลือก ทางรอด สงคราม COVID-19 0/3
หนังสือมาใหม่

สมุนไพรไทย ทางเลือก ทางรอด สงคราม COVID-19

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165781725
เลขเรียก:
 • NLM - QV770.JT3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021


สาขาวิชา

  180
  119
  85
  139
  129
  135


ล้างค่า