ระบาดวิทยาและสถิติ = Epidemiology and statistics

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164263000
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • เมืองที่พิมพ์: พิษณุโลก
 • ลักษณทางกายภาพ: 316 หน้า, 26 cm. (400 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2566
 • เลขเรียก: NLM: WA105 ศ211ร
 • Tags (หัวเรื่อง):
ชีวสถิติ ระบาดวิทยา -- ระเบียนวิธีทางสถิติ
ระบาดวิทยาและสถิติ = Epidemiology and statistics

ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026387 - ยืมได้
2 7026388 - ยืมได้
3 7026389 - ยืมได้
4 7026390 - ยืมได้
5 7026391 - ยืมได้
6 7026392 - ยืมได้
7 7026393 - ยืมได้
8 7026394 - ยืมได้
9 7026395 - ยืมได้
10 7026396 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2023
 • จำนวนการยืม: 0