นรีเวชวิทยาคลินิก เล่ม 1

 • สถานะ: (8/15) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786168322130
 • จำนวนการยืม: 8 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-04-22
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 26 cm. (550 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2566
 • เลขเรียก: NLM: WP100 น173 เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
นรีเวชวิทยา อวัยวะสืบพันธุ์หญิง
นรีเวชวิทยาคลินิก เล่ม 1

มรุต ญาณารณพ, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • พฤฒพร มณีรัตน์, บรรณาธิการ
 • พจนีย์ ผดุงเกียรติวัฒนา, บรรณาธิการ

ผู้จองหนังสือ

# ผู้จองหนังสือ วันที่ทำการจอง
1 ลลิตา เรือนเหล็ก 15 พ.ย. 2023, 16:12
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026442 28 เม.ย. 2024, 16:29 ระหว่างยืม สโรชา วนาการสงศ์
2 7026443 - ยืมได้
3 7026444 - ยืมได้
4 7026445 28 เม.ย. 2024, 16:29 ระหว่างยืม สโรชา วนาการสงศ์
5 7026446 2 พ.ค. 2024, 09:25 ระหว่างยืม เกสรา ฉิมนาคเงิน
6 7026447 - ยืมได้
7 7026448 - ยืมได้
8 7026449 - ยืมได้
9 7026450 29 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม รัตนา ชีหมื่อ
10 7026451 29 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม นภัสสร มหาอนันต์ศิริ
11 7026452 - ยืมได้
12 7026453 29 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ภัสสร ลุงจันทร์
13 7026454 - ยืมได้
14 7026455 29 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ฐิตินันท์ วนาลัยนิมิต
15 7026456 26 เม.ย. 2024, 09:15 ระหว่างยืม นภัสสร เกิดทิม
 • ปีที่พิมพ์: 2023
 • จำนวนการยืม: 8