แสดง:

เรียงตาม:

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ = Adult and gerontological nursing 1/15
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ = Adult and gerontological nursing

ผู้แต่งหนังสือ: องุ่น น้อยอุดม, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164437159
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

โรคติดเชื้อในเด็ก การวินิจฉัยทางจุลชีววิทยา ยาต้านจุลชีพ และการป้องกัน 0/10
หนังสือมาใหม่

โรคติดเชื้อในเด็ก การวินิจฉัยทางจุลชีววิทยา ยาต้านจุลชีพ และการป้องกัน

ผู้แต่งหนังสือ: สุวพร อนุกูลเรืองกิตติ์, บรรณาธิการ [และคนอื่นๆ]
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164077850
เลขเรียก:
 • NLM - WC100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

อายุรศาสตร์ทันยุค 2565 0/5
หนังสือมาใหม่

อายุรศาสตร์ทันยุค 2565

ผู้แต่งหนังสือ: ชยวี เมืองจันทร์,บรรณาธิการ [และคนอื่นๆ]
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164436923
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

อายุรศาสตร์สีอิฐ 2565 = past, present, and future in internal medicine 0/5
หนังสือมาใหม่

อายุรศาสตร์สีอิฐ 2565 = past, present, and future in internal medicine

ผู้แต่งหนังสือ: อนุพล พาณิชย์โชติ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164387485
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

พยาธิวิทยาพื้นฐาน : สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0/1
หนังสือมาใหม่

พยาธิวิทยาพื้นฐาน : สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้แต่งหนังสือ: ศราวุธ ปาลิโภชน์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740340942
เลขเรียก:
 • NLM - QZ40
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

พยาธิวิทยาพื้นฐาน : สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0/14
หนังสือมาใหม่

พยาธิวิทยาพื้นฐาน : สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้แต่งหนังสือ: ศราวุธ ปาลิโภชน์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740340942
เลขเรียก:
 • NLM - QZ40
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

ตำราการกู้ชีพทารกแรกเกิด ฉบับที่ 8 = Textbook of neonatal resuscitation 0/10
หนังสือมาใหม่

ตำราการกู้ชีพทารกแรกเกิด ฉบับที่ 8 = Textbook of neonatal resuscitation

ผู้แต่งหนังสือ: วนเนอร์, แกรี่ เอ็ม, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169405504
เลขเรียก:
 • NLM - WS205
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

รายงานประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ผู้แต่งหนังสือ: ขนิษฐา แซ่เอี้ยว และคณะ
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786165690171
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

รายงานประจำปี 2565 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานประจำปี 2565 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

โภชนาการกับการตั้งครรภ์ในเวชปฏิบัติ = Nutrition and pregnancy in clinical practice 0/5
หนังสือมาใหม่

โภชนาการกับการตั้งครรภ์ในเวชปฏิบัติ = Nutrition and pregnancy in clinical practice

ผู้แต่งหนังสือ: จรินทร์ทิพย์ สมประสิทธิ์, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165935746
เลขเรียก:
 • NLM - WQ25
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

ความผิดปกติแต่กําเนิดของมดลูก = Congenital malformation of uterus 0/5
หนังสือมาใหม่

ความผิดปกติแต่กําเนิดของมดลูก = Congenital malformation of uterus

ผู้แต่งหนังสือ: พัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัย
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165930925
เลขเรียก:
 • NLM - WP400
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

ภาวะฉุกเฉินโรคทางเดินอาหารและโรคตับในเด็ก = Gastrointestinal and Liver disease in Pediatric Emergency 0/10
หนังสือมาใหม่

ภาวะฉุกเฉินโรคทางเดินอาหารและโรคตับในเด็ก = Gastrointestinal and Liver disease in Pediatric Emergency

ผู้แต่งหนังสือ: ธิติมา เงินมาก
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164262867
เลขเรียก:
 • NLM - WS205
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การประเมินภาวะสุขภาพทารกแรกเกิด 0/15
หนังสือมาใหม่

การประเมินภาวะสุขภาพทารกแรกเกิด

ผู้แต่งหนังสือ: เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165933711
เลขเรียก:
 • NLM - WS420
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Keep moving forward 0/3
หนังสือมาใหม่

Keep moving forward

ผู้แต่งหนังสือ: ดุสิต สถาวร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168122143
เลขเรียก:
 • NLM - WB105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาลบุคคลที่มีภาวะสูญเสีย เศร้าโศก ซึมเศร้า และเสี่ยงต่อการทำอัตวินิบาตกรรม 0/15
หนังสือมาใหม่

ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาลบุคคลที่มีภาวะสูญเสีย เศร้าโศก ซึมเศร้า และเสี่ยงต่อการทำอัตวินิบาตกรรม

ผู้แต่งหนังสือ: สุธีกาญจน์ ไชยลาภ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740341543
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

อวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อน = Pelvic organ prolapse 0/5
หนังสือมาใหม่

อวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อน = Pelvic organ prolapse

ผู้แต่งหนังสือ: สุวิทย์ บุณยะเวชชีวิน
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165939546
เลขเรียก:
 • NLM - WP155
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Common medical laboratory 2022 0/2
หนังสือมาใหม่

Common medical laboratory 2022

ผู้แต่งหนังสือ: ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164437210
เลขเรียก:
 • NLM - QY25
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีในระยะตั้งครรภ์ 0/1
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีในระยะตั้งครรภ์

ผู้แต่งหนังสือ: จันทรรัตน์ เจริญสันติ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163982605
เลขเรียก:
 • NLM - WY157
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

กระบวนการพยาบาล : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ = Nursing process : theory to practice 0/20
หนังสือมาใหม่

กระบวนการพยาบาล : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ = Nursing process : theory to practice

ผู้แต่งหนังสือ: อรนันท์ หาญยุทธ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165885294
เลขเรียก:
 • NLM - WY86
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

นวัตกรรมงานบริการพยาธิวิทยาเพื่อการรักษาโรคมะเร็งเต้านมแบบองค์รวม 0/5
หนังสือมาใหม่

นวัตกรรมงานบริการพยาธิวิทยาเพื่อการรักษาโรคมะเร็งเต้านมแบบองค์รวม

ผู้แต่งหนังสือ: สุพินดา คูณมี
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164387652
เลขเรียก:
 • NLM - WP870
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การสื่อสารเพื่อความรอบรู้โรคซึมเศร้า 0/10
หนังสือมาใหม่

การสื่อสารเพื่อความรอบรู้โรคซึมเศร้า

ผู้แต่งหนังสือ: อุษา บิกกิ้นส์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164821095
เลขเรียก:
 • NLM - WM171
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Essentials of pediatric nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Essentials of pediatric nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Kyle, Terri
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975154455
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Perinatal nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Perinatal nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Simpson, Kathleen Rice.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781496398239
เลขเรียก:
 • NLM - WY157.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ตำราอายุรศาสตร์ อาการวิทยา = ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, [พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 7] 0/25
หนังสือมาใหม่

ตำราอายุรศาสตร์ อาการวิทยา = ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, [พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 7]

ผู้แต่งหนังสือ: วันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9745877417
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้งานคลินิก = Nursing process & functional health pattern : application in clinical practice 0/5
หนังสือมาใหม่

กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้งานคลินิก = Nursing process & functional health pattern : application in clinical practice

ผู้แต่งหนังสือ: พรศิริ พันธสี
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786117089046
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Burns and grove's the practice of nursing research : appraisal, synthesis, and generation of evidence 1/2
หนังสือมาใหม่

Burns and grove's the practice of nursing research : appraisal, synthesis, and generation of evidence

ผู้แต่งหนังสือ: Gray, Jennifer R.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323673174
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล : การตรวจร่างกาย = Health assessment for nurses : physical examination 1/16
หนังสือมาใหม่

การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล : การตรวจร่างกาย = Health assessment for nurses : physical examination

ผู้แต่งหนังสือ: ภาสกร เนตรทิพย์วัลย์ และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165654012
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

The latest evidence in cardiac life support and the reversible causes 1/24
หนังสือมาใหม่

The latest evidence in cardiac life support and the reversible causes

ผู้แต่งหนังสือ: ฐปนวงศ์ มิตรสูงเนิน, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164385450
เลขเรียก:
 • NLM - WG205
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงวัย = Geriatic Emergencies 0/30
หนังสือมาใหม่

ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงวัย = Geriatic Emergencies

ผู้แต่งหนังสือ: จิราภรณ์ ศรีอ่อน
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167741482
เลขเรียก:
 • NLM - WT100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การพยาบาลอายุรศาสตร์ 4/30
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลอายุรศาสตร์

ผู้แต่งหนังสือ: ประทุม สร้อยวงค์ และคณะ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163985521
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021


สาขาวิชา

  194
  134
  96
  159
  142
  146


ล้างค่า