การพยาบาลเด็กที่มีภาวะเจ็บป่วย

 • สถานะ: (6/21) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786166033380
 • จำนวนการยืม: 6 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-02-12
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: นีโอดิจิตอล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 406 หน้า, 29 cm. (490 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2566
 • เลขเรียก: NLM: WY159 ว777ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
การพยาบาลเด็กที่มีภาวะเจ็บป่วย

วรรณไพร แย้มมา

ผู้แต่งร่วม

 • สุพัตรา นุตรักษ์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026511 28 ก.พ. 2024, 08:27 ระหว่างยืม พรชิตา อาดำ
2 7026512 1 มี.ค. 2024, 17:01 ระหว่างยืม พิไลลักษณ์ ไชยวงค์
3 7026513 - ยืมได้
4 7026514 - ยืมได้
5 7026515 - ยืมได้
6 7026516 1 มี.ค. 2024, 17:02 ระหว่างยืม ณิกัลยาณี อุดแดง
7 7026517 - ยืมได้
8 7026518 - ยืมได้
9 7026519 - ยืมได้
10 7026520 - ยืมได้
11 7026521 - ยืมได้
12 7026522 - ยืมได้
13 7026523 - ยืมได้
14 7026524 - ยืมได้
15 7026525 - ยืมได้
16 7026526 27 ก.พ. 2024, 08:08 ระหว่างยืม สุชาวลี พุทธเสน
17 7026527 - ยืมได้
18 7026528 27 ก.พ. 2024, 15:42 ระหว่างยืม ธนพร เชื้อสะอาด
19 7026529 - ยืมได้
20 7026530 - ยืมได้
21 7026656 27 ก.พ. 2024, 15:45 ระหว่างยืม วทันยา ถาลีลาด
 • ปีที่พิมพ์: 2023
 • จำนวนการยืม: 6