Foundations of nursing

 • สถานะ: (1/1) ยืมไม่ได้
 • ISBN/ISSN: 9780323812030
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
 • ครั้งที่พิมพ์: 9
 • สำนักพิมพ์: Elsevier
 • เมืองที่พิมพ์: St. Louis, Missouri
 • ลักษณทางกายภาพ: 1367 หน้า, 28 cm. (2,936 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023
 • เลขเรียก: NLM: WY101 C776F
 • Tags (หัวเรื่อง):
Nursing Care
Foundations of nursing

Cooper , Kim

ผู้แต่งร่วม

 • Gosnell, Kelly
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 2001541 9 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม เจนนารา วงค์ปาลี
 • ปีที่พิมพ์: 2023
 • จำนวนการยืม: 1