แสดง:

เรียงตาม:

กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอนามัยชุมชนเพื่อแก้ไขโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน 1/1
หนังสือมาใหม่

กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอนามัยชุมชนเพื่อแก้ไขโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน

ผู้แต่งหนังสือ: จันทร์จิรา จันทร์นก
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - Res. Rep.WA20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาตลาดสดตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ : กรณีศึกษาตลาดกอบกาญจน์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 0/1
หนังสือมาใหม่
กระบวนการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับบุคคลที่มีความพิการ : กรณีศึกษาจากเครือข่ายภาคีสุขภาพ 0/1
หนังสือมาใหม่

กระบวนการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับบุคคลที่มีความพิการ : กรณีศึกษาจากเครือข่ายภาคีสุขภาพ

ผู้แต่งหนังสือ: บุญสืบ โสโสม
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WB320
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

กระบวนการจัดการความรู้ของนักศึกษาพยาบาลในวิชาปฏิับัติการบริหารการพยาบาล 0/1
หนังสือมาใหม่

กระบวนการจัดการความรู้ของนักศึกษาพยาบาลในวิชาปฏิับัติการบริหารการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: เบญจวรรณ ศรีโยธิน
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

Generational contract of the family in long term care for older members 0/1
หนังสือมาใหม่

Generational contract of the family in long term care for older members

ผู้แต่งหนังสือ: Budsarin Padwang
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - THESIS WT20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

Factors associated with alcohol consumption among thai students 0/1
หนังสือมาใหม่

Factors associated with alcohol consumption among thai students

ผู้แต่งหนังสือ: Somporn Sitthisongkram
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - THSIS WM274
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Challenges from a 21st. century learning perspective : enhancing the development of english language skills and learning motivation in thai nursing students 0/1
หนังสือมาใหม่

Challenges from a 21st. century learning perspective : enhancing the development of english language skills and learning motivation in thai nursing students

ผู้แต่งหนังสือ: Krissanakamon Rugyatisakul
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021


สาขาวิชา

  205
  141
  102
  176
  145
  153


ล้างค่า