การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล

 • สถานะ: (2/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162799433
 • จำนวนการยืม: 2 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-11-09
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 347 หน้า, 26 cm. (400 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: WY100.4 ก227
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลอนามัยชุมชน การตรวจร่างกาย สุขภาพ
การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล

รักชนก คชไกร, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • เวหา เกษมสุข, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. โครงการตำรา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017024 - ยืมได้
2 7017025 17 พ.ย. 2022, 11:52 ระหว่างยืม อัมภิชา นาไวย์
3 7017026 - ยืมได้
4 7017027 - ยืมได้
5 7017028 - ยืมได้
6 7017029 - ยืมได้
7 7017030 - ยืมได้
8 7017031 - ยืมได้
9 7017032 16 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม สุพรรณิการ์ ปิยะรักษ์
10 7017033 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 2