แนวคิดและหลักการ การพยาบาลชุมชน

 • สถานะ: (9/20) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163984661
 • จำนวนการยืม: 9 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-01-26
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 430 หน้า, 26 cm. (350 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WY106 น287
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลอนามัยชุมชน
แนวคิดและหลักการ การพยาบาลชุมชน

ศิวพร อึ๊งวัฒนา, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • กัลยาณี ตันตรานนท์, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7020963 - ยืมได้
2 7020964 8 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม กนกพร แสงพุฒ
3 7020965 13 ส.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ยุพเรศ พญาพรหม
4 7020966 - ยืมได้
5 7020967 - ยืมได้
6 7020968 - หนังสือสูญหาย
7 7020969 - ยืมได้
8 7020970 - ยืมได้
9 7020971 31 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม เอกชัย กันธะวงศ์
10 7020972 - ยืมได้
11 7021656 28 ธ.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม โรชินี อุปรา
12 7021657 6 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม เปรมชนัน หลังสัน
13 7021658 - ยืมได้
14 7021659 30 มิ.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ศรินญาภรณ์ จันทร์ดีแก้วสกุล
15 7021660 6 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม นันทิกา ภู่น้อย
16 7021661 - ยืมได้
17 7021662 - ยืมได้
18 7021663 4 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม กรรณิกา เริงไม
19 7021664 - ยืมได้
20 7021665 26 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม จารุวรรณ วนาสมบูรณ์
21 7025149 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 9