แสดง:

เรียงตาม:

Nutrition and diagnosis-related care 0/1
หนังสือมาใหม่

Nutrition and diagnosis-related care

ผู้แต่งหนังสือ: Escott-Stump, Sylvia
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781451117080
เลขเรียก:
 • NLM - WB39 E74n
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

Nutrition 0/1
หนังสือมาใหม่

Nutrition

ผู้แต่งหนังสือ: Paul Insel
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781284021165
เลขเรียก:
 • NLM - QU145
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Nurse's quick reference to common laboratory & diagnostic tests 0/1
หนังสือมาใหม่

Nurse's quick reference to common laboratory & diagnostic tests

ผู้แต่งหนังสือ: Frances Talaska Fischbach
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781451192421
เลขเรียก:
 • NLM - QY39 F815N
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

Mosby's pocket guide to nursing skills & procedures 0/1
หนังสือมาใหม่

Mosby's pocket guide to nursing skills & procedures

ผู้แต่งหนังสือ: Anne Griffin, Perry
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323187411
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

Moore's clinically oriented anatomy 0/1
หนังสือมาใหม่

Moore's clinically oriented anatomy

ผู้แต่งหนังสือ: Dalley II, Arthur F.
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975154127
เลขเรียก:
 • NLM - QS4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Modern nutrition in health and disease 0/1
หนังสือมาใหม่

Modern nutrition in health and disease

ผู้แต่งหนังสือ: A. Catharine Ross
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781605474618
เลขเรียก:
 • NLM - QU145
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

McCance and huether's pathophysiology : the biologic basis for disease in adults and children 0/1
หนังสือมาใหม่

McCance and huether's pathophysiology : the biologic basis for disease in adults and children

ผู้แต่งหนังสือ: Rogers, Julia L.
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323789875
เลขเรียก:
 • NLM - QZ4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Maternal medicine 0/1
หนังสือมาใหม่

Maternal medicine

ผู้แต่งหนังสือ: Pacheco, Luis D.
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071824163
เลขเรียก:
 • NLM - WQ240
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

Lubkin's chronic illness : impact and intervention 1/1
หนังสือมาใหม่

Lubkin's chronic illness : impact and intervention

ผู้แต่งหนังสือ: Larsen, Pamala D.
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781284049008
เลขเรียก:
 • NLM - WT500
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

Lippincott photo atlas of medication administration 0/1
หนังสือมาใหม่

Lippincott photo atlas of medication administration

ผู้แต่งหนังสือ: Lynn, Pamela
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781451194319
เลขเรียก:
 • NLM - QV55
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

Lippincott illustrated reviews : biochemistry 0/1
หนังสือมาใหม่

Lippincott illustrated reviews : biochemistry

ผู้แต่งหนังสือ: Ferrier, Denise R.
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781496363541,9781496344496
เลขเรียก:
 • NLM - QU18.2 F391L
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Lehne's pharmacology for nursing care 0/1
หนังสือมาใหม่

Lehne's pharmacology for nursing care

ผู้แต่งหนังสือ: Burchum, Jacqueline Rosenjack
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323825221
เลขเรียก:
 • NLM - QV4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Krause's food & the nutrition care process 0/1
หนังสือมาใหม่

Krause's food & the nutrition care process

ผู้แต่งหนังสือ: Mahan, L. Kathleen
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323340755
เลขเรียก:
 • NLM - WB 400
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Introduction to clinical pharmacology 0/1
หนังสือมาใหม่

Introduction to clinical pharmacology

ผู้แต่งหนังสือ: Marilyn Winterton Edmunds
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323187657
เลขเรียก:
 • NLM - QV38
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

Immuninotherapy of lymphoid malignancies 0/1
หนังสือมาใหม่

Immuninotherapy of lymphoid malignancies

ผู้แต่งหนังสือ: Hillmen , Peter, editor
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 1904392520
เลขเรียก:
 • NLM - WH525 l31
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2005

Human physiology 0/1
หนังสือมาใหม่

Human physiology

ผู้แต่งหนังสือ: Fox, Stuart lra
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781259060540
เลขเรียก:
 • NLM - QT104 F791h
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

Hemodynamic monitoring made incredibly easy! 0/1
หนังสือมาใหม่

Hemodynamic monitoring made incredibly easy!

ผู้แต่งหนังสือ: Diehl, Tracy S., editor
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781608313402
เลขเรียก:
 • NLM - WG39 h489
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

Health promotion and disease prevention in clinical practice 0/1
หนังสือมาใหม่

Health promotion and disease prevention in clinical practice

ผู้แต่งหนังสือ: Coviello, Jessica
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781496399960
เลขเรียก:
 • NLM - WA108
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Health assessment & physical examination 1/2
หนังสือมาใหม่

Health assessment & physical examination

ผู้แต่งหนังสือ: Estes, Mary Ellen Zator
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781439043738
เลขเรียก:
 • NLM - WB200
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

Handbook of signs & symptoms 0/1
หนังสือมาใหม่

Handbook of signs & symptoms

ผู้แต่งหนังสือ: Borchers, Andrea Ann
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781451194258
เลขเรียก:
 • NLM - WB39
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

Gray's anatomy for students 0/1
หนังสือมาใหม่

Gray's anatomy for students

ผู้แต่งหนังสือ: Drake, Richard L.
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780808924067
เลขเรียก:
 • NLM - QS4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

Good health at low cost 25 years on what makes a successful health system 0/1
หนังสือมาใหม่

Good health at low cost 25 years on what makes a successful health system

ผู้แต่งหนังสือ: Melnyk, Bernadette Mazurek
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780902657847
เลขเรียก:
 • NLM - WA395
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

Gerontology for the health care professional 0/1
หนังสือมาใหม่

Gerontology for the health care professional

ผู้แต่งหนังสือ: Robnett, Regula H.
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781284140569
เลขเรียก:
 • NLM - WT100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Gerontology for the health care professional 0/2
หนังสือมาใหม่

Gerontology for the health care professional

ผู้แต่งหนังสือ: Robnett, Regula H., edited
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781284038873
เลขเรียก:
 • NLM - WT100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

Foundations of health information management 0/1
หนังสือมาใหม่

Foundations of health information management

ผู้แต่งหนังสือ: Davis, Nadinia
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323636742
เลขเรียก:
 • NLM - W84
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Fluids & electrolytes made incredibly easy! 0/1
หนังสือมาใหม่

Fluids & electrolytes made incredibly easy!

ผู้แต่งหนังสือ: Willams, Susan, editor
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781608312900
เลขเรียก:
 • NLM - WD220 f6462
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

Fluid, electrolyte, and acid-base physiology a problem-based approach 0/1
หนังสือมาใหม่

Fluid, electrolyte, and acid-base physiology a problem-based approach

ผู้แต่งหนังสือ: Halperin, Michell L.
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781416024422
เลขเรียก:
 • NLM - WD220 H195f
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

First aid for the USMLE step 1, 2023 : a student-to-student guide 0/1
หนังสือมาใหม่

First aid for the USMLE step 1, 2023 : a student-to-student guide

ผู้แต่งหนังสือ: Le, Tao., et al.
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781265038953
เลขเรียก:
 • NLM - W18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

First aid for the USMLE step 1, 2019 : a student-to-student guide 1/2
หนังสือมาใหม่

First aid for the USMLE step 1, 2019 : a student-to-student guide

ผู้แต่งหนังสือ: Le, Tao.
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9789813157255
เลขเรียก:
 • NLM - W18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

First aid for the USMLE step 1, 2018 0/2
หนังสือมาใหม่

First aid for the USMLE step 1, 2018

ผู้แต่งหนังสือ: Le, Tao., et al.
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781260288155
เลขเรียก:
 • NLM - W18.2 L433F
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018


สาขาวิชา

  205
  141
  102
  176
  145
  153


ล้างค่า