แสดง:

เรียงตาม:

Ferri's Netter patient advisor 2010-2011 0/1
หนังสือมาใหม่

Ferri's Netter patient advisor 2010-2011

ผู้แต่งหนังสือ: Ferri, Fred F.
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781416060376
เลขเรียก:
 • NLM - WB39 F388f
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

Family medicine : a channel to holistic care 0/10
หนังสือมาใหม่

Family medicine : a channel to holistic care

ผู้แต่งหนังสือ: Metheekul, Chatnarin
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9786169314400
เลขเรียก:
 • NLM - WB110
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Evidence - Based physical examination : best practices for health and well-being assessment 0/1
หนังสือมาใหม่

Evidence - Based physical examination : best practices for health and well-being assessment

ผู้แต่งหนังสือ: Kate, Gawlik, editor
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780826164537
เลขเรียก:
 • NLM - WB141.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Essentials of biostatistics in public health 0/1
หนังสือมาใหม่

Essentials of biostatistics in public health

ผู้แต่งหนังสือ: Sullivan, Lisa M.
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781284108194
เลขเรียก:
 • NLM - WA950
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Essentials of Anatomy and Physiology for Nursing Practice 0/1
หนังสือมาใหม่

Essentials of Anatomy and Physiology for Nursing Practice

ผู้แต่งหนังสือ: Jennifer Boore
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781473938465
เลขเรียก:
 • NLM - QS4 J54E
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

Essential Clinical Anatomy 0/1
หนังสือมาใหม่

Essential Clinical Anatomy

ผู้แต่งหนังสือ: Moore, Keith L.
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781469832012
เลขเรียก:
 • NLM - QS39
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

Enhancing Motivation for change in substance abuse treatment Treatment improvement protocol (TIP) series 35 0/3
หนังสือมาใหม่

Enhancing Motivation for change in substance abuse treatment Treatment improvement protocol (TIP) series 35

ผู้แต่งหนังสือ: U.S. Department of health and human services U.S. Department of health and human services
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 0000002001091
เลขเรียก:
 • NLM - WM400 D419e
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

English for health care 0/5
หนังสือมาใหม่

English for health care

ผู้แต่งหนังสือ: Pattama Sappapan
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9786163147929
เลขเรียก:
 • LC - PE1127.M4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Emergency Medicine : The Principles of Practice 0/1
หนังสือมาใหม่

Emergency Medicine : The Principles of Practice

ผู้แต่งหนังสือ: Fulde, Gordian W O.
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780729541466
เลขเรียก:
 • NLM - WB105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Electronic health records and nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Electronic health records and nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Richard Gartee
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780131383722
เลขเรียก:
 • NLM - WB141.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

Dx/Rx : Lymphoma 0/1
หนังสือมาใหม่

Dx/Rx : Lymphoma

ผู้แต่งหนังสือ: Persky , Daniel
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780763750244
เลขเรียก:
 • NLM - WH39 P466d
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

Dx/Rx : Leukemia 0/1
หนังสือมาใหม่

Dx/Rx : Leukemia

ผู้แต่งหนังสือ: Burke , John
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780763789381
เลขเรียก:
 • NLM - WH39 B959d
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2005

Drug information handbook : a clinically relevant resource for all healthcare professionals 0/1
หนังสือมาใหม่

Drug information handbook : a clinically relevant resource for all healthcare professionals

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781591953531
เลขเรียก:
 • NLM - QV39 D794
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

Drain's PeriAnesthesia Nursing : A Critical Care Approach 0/1
หนังสือมาใหม่

Drain's PeriAnesthesia Nursing : A Critical Care Approach

ผู้แต่งหนังสือ: Odom - Forren Jan
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323399845
เลขเรียก:
 • NLM - WO275 O25D
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Dosage calculations 0/1
หนังสือมาใหม่

Dosage calculations

ผู้แต่งหนังสือ: Pickar, Gloria D.
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781439058473
เลขเรียก:
 • NLM - WB340
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

Designing clinical research 1/1
หนังสือมาใหม่

Designing clinical research

ผู้แต่งหนังสือ: Browner, Warren S.
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975174408
เลขเรียก:
 • NLM - WA950
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Dementia care a practical approach 0/1
หนังสือมาใหม่

Dementia care a practical approach

ผู้แต่งหนังสือ: Smith, Grahame., editor
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781482245738
เลขเรียก:
 • NLM - WM220 D376
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

Critical care pharmacotherapeutics 0/1
หนังสือมาใหม่

Critical care pharmacotherapeutics

ผู้แต่งหนังสือ: Johnson, Thomas J.
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781449604783
เลขเรียก:
 • NLM - WX218
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

Contemporary health promotion in nursing practice 0/1
หนังสือมาใหม่

Contemporary health promotion in nursing practice

ผู้แต่งหนังสือ: Raingruber, Bonnie.
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781449697211
เลขเรียก:
 • NLM - WA590
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Clinical Neuroanatomy 1/2
หนังสือมาใหม่

Clinical Neuroanatomy

ผู้แต่งหนังสือ: Waxman, Stephen G.
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781260469417
เลขเรียก:
 • NLM - WL368
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Clayton's basic pharmacology for nurses 1/1
หนังสือมาใหม่

Clayton's basic pharmacology for nurses

ผู้แต่งหนังสือ: Willihnganz, Michelle J.
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323550611
เลขเรียก:
 • NLM - QV4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Care of the person with dementia : interprofessional practice and education 0/1
หนังสือมาใหม่

Care of the person with dementia : interprofessional practice and education

ผู้แต่งหนังสือ: Forman, Dawn, 1957- editor.
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781107678453
เลขเรียก:
 • NLM - WL359 F724C
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

Brunner & Suddarth's Handbook of Laboratory and Diagnostic Tests 0/1
หนังสือมาใหม่

Brunner & Suddarth's Handbook of Laboratory and Diagnostic Tests

ผู้แต่งหนังสือ: Hinkle, Janice L.
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781451190977
เลขเรียก:
 • NLM - QY39
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Blueprints pediatrics 1/2
หนังสือมาใหม่

Blueprints pediatrics

ผู้แต่งหนังสือ: Marino, Bradley S
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781451116045
เลขเรียก:
 • NLM - WS18.2 M338b
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

Biostatistics: Basic concepts and methodology for the health sciences 1/1
หนังสือมาใหม่

Biostatistics: Basic concepts and methodology for the health sciences

ผู้แต่งหนังสือ: Daniel, Wayne W.
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781118362204
เลขเรียก:
 • NLM - WA950
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Biochemical, physiological, and molecular aspects of human nutrition 0/1
หนังสือมาใหม่

Biochemical, physiological, and molecular aspects of human nutrition

ผู้แต่งหนังสือ: Stipanuk, Martha H., [editor]
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781437709599
เลขเรียก:
 • NLM - QU145 B615
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

Ancient thai massage healing with life force 0/1
หนังสือมาใหม่

Ancient thai massage healing with life force

ผู้แต่งหนังสือ: Jan chaithavuthi
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9789748230979
เลขเรียก:
 • NLM - WB537
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

An introduction to community & public health 0/1
หนังสือมาใหม่

An introduction to community & public health

ผู้แต่งหนังสือ: McKenzie, James F.
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781284108415
เลขเรียก:
 • NLM - WA546 M28I
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

An introduction to community & public health 0/1
หนังสือมาใหม่

An introduction to community & public health

ผู้แต่งหนังสือ: McKenzie, James F.
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781284036596
เลขเรียก:
 • NLM - WA546
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

Advanced human nutrition 0/1
หนังสือมาใหม่

Advanced human nutrition

ผู้แต่งหนังสือ: Medeiros, Denis M.
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781284123067
เลขเรียก:
 • NLM - QU145 M488A
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019


สาขาวิชา

  205
  141
  102
  176
  145
  153


ล้างค่า