แสดง:

เรียงตาม:

Personal best A2 elementary B - Student's book and workbook combined edition 0/30
หนังสือมาใหม่

Personal best A2 elementary B - Student's book and workbook combined edition

ผู้แต่งหนังสือ: Rogers, Louis
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786049809583
เลขเรียก:
 • LC - PE1114
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Personal best A2 elementary A - Student's book and workbook combined edition 0/30
หนังสือมาใหม่

Personal best A2 elementary A - Student's book and workbook combined edition

ผู้แต่งหนังสือ: Rogers, Louis
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786049809576
เลขเรียก:
 • LC - PE1114
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

Pennsylvania's historic places 0/1
หนังสือมาใหม่

Pennsylvania's historic places

ผู้แต่งหนังสือ: Seitz, Ruth Hoover Seitz
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 1561482420
เลขเรียก:
 • NLM - F150.S45 S462P
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): -1

Oxford english for careers nursing 2 student's book 0/15
หนังสือมาใหม่

Oxford english for careers nursing 2 student's book

ผู้แต่งหนังสือ: Grice, Tony
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9780194569880
เลขเรียก:
 • NLM - PE1127
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

Oxford english for careers nursing 1 teacher's resource book 0/2
หนังสือมาใหม่

Oxford english for careers nursing 1 teacher's resource book

ผู้แต่งหนังสือ: Grice, Tony
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9780194569781
เลขเรียก:
 • NLM - PE1127 G846O
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

Oxford english for careers nursing 1 student's book 0/15
หนังสือมาใหม่

Oxford english for careers nursing 1 student's book

ผู้แต่งหนังสือ: Grice, Tony
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9780194569774
เลขเรียก:
 • NLM - PE1127 G846O
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

Mixed method design : principles and procedures 0/1
หนังสือมาใหม่

Mixed method design : principles and procedures

ผู้แต่งหนังสือ: Morse, Janice M.
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9781598742985
เลขเรียก:
 • LC - H62
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

Microsoft office 2010 0/1
หนังสือมาใหม่

Microsoft office 2010

ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786167233154
เลขเรียก:
 • LC - QA76.75
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

MBA 50 หลักบริหาร 50 Management ideas 0/1
หนังสือมาใหม่

MBA 50 หลักบริหาร 50 Management ideas

ผู้แต่งหนังสือ: Russell - Walling, Edward
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978974414137
เลขเรียก:
 • NLM - HD31
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

May I help you ? พูดอังกฤษง่ายๆ สไตล์พยาบาล 0/5
หนังสือมาใหม่

May I help you ? พูดอังกฤษง่ายๆ สไตล์พยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: เปรมจิตร คล้ายเพชร์, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978974111130
เลขเรียก:
 • LC - PE1116.N8
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

Life Management 0/1
หนังสือมาใหม่

Life Management

ผู้แต่งหนังสือ: ดำรงค์ วงษ์โชติปิ่นทอง
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786163057938
เลขเรียก:
 • LC - BF698
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

LEAN ผู้ประกอบการยุคใหม่ : จากก้าวเล็ก ๆสู่ ก้าวที่ยิ่งใหญ่ในโลกธุรกิจ 0/2
หนังสือมาใหม่

LEAN ผู้ประกอบการยุคใหม่ : จากก้าวเล็ก ๆสู่ ก้าวที่ยิ่งใหญ่ในโลกธุรกิจ

ผู้แต่งหนังสือ: สิริพงศ์ จึงถาวรรณ และคณะ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786162759802
เลขเรียก:
 • LC - HD30.28
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Introduction to counselling skills : text and activities 0/1
หนังสือมาใหม่

Introduction to counselling skills : text and activities

ผู้แต่งหนังสือ: Nelson - Jones Richard
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9781446210604
เลขเรียก:
 • LC - BF637.C6
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

Input - Output สุดยอดทักษะของ "คนเก่งงาน" 0/1
หนังสือมาใหม่

Input - Output สุดยอดทักษะของ "คนเก่งงาน"

ผู้แต่งหนังสือ: คิยามะ ฮิโรทสึงุ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786161847449
เลขเรียก:
 • LC - BF481
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Influencer สร้างตัวตนให้ทรงอิทธิพลในโลกโซเชียล 0/1
หนังสือมาใหม่

Influencer สร้างตัวตนให้ทรงอิทธิพลในโลกโซเชียล

ผู้แต่งหนังสือ: เฮนเนสซี, บริตทานีย์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786168187203
เลขเรียก:
 • LC - HF5415
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

HRD 3.0 พัฒนาคน พัฒนาใจ เติมหัวใจให้องค์กร 0/1
หนังสือมาใหม่

HRD 3.0 พัฒนาคน พัฒนาใจ เติมหัวใจให้องค์กร

ผู้แต่งหนังสือ: วรภัทร์ ภู่เจริญ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786169057222
เลขเรียก:
 • LC - HF5549.5.M6
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

GRIT : the power of passion and perseverance/ Angela Duckworth 0/1
หนังสือมาใหม่

GRIT : the power of passion and perseverance/ Angela Duckworth

ผู้แต่งหนังสือ: ดักเวิร์ธ, แอนเจลา
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786162873614
เลขเรียก:
 • LC - BF637
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

English for the medical profession 0/10
หนังสือมาใหม่

English for the medical profession

ผู้แต่งหนังสือ: ประพิศ พงษ์พานิช
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786164292963
เลขเรียก:
 • LC - PE1127
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

English for thai nusre (บทสนทนาระหว่างพยาบาลไทยกับผู้ป่วยต่างชาติ) 0/
หนังสือมาใหม่

English for thai nusre (บทสนทนาระหว่างพยาบาลไทยกับผู้ป่วยต่างชาติ)

ผู้แต่งหนังสือ: ศรีวรรณ วงศ์เจริญ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786163482334
เลขเรียก:
 • LC - PE1116
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

English for thai nusre (บทสนทนาระหว่างพยาบาลไทยกับผู้ป่วยต่างชาติ) 0/5
หนังสือมาใหม่

English for thai nusre (บทสนทนาระหว่างพยาบาลไทยกับผู้ป่วยต่างชาติ)

ผู้แต่งหนังสือ: ศรีวรรณ วงศ์เจริญ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786163482334
เลขเรียก:
 • LC - PE1116
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

English for nursing personnel 1/20
หนังสือมาใหม่

English for nursing personnel

ผู้แต่งหนังสือ: อังคณา สุเมธสิทธิกุล
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786164220157
เลขเรียก:
 • LC - PE1116
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

English for nursing personnel 1/10
หนังสือมาใหม่

English for nursing personnel

ผู้แต่งหนังสือ: อังคณา สุเมธสิทธิกุล
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786164220157
เลขเรียก:
 • LC - PE1116
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

English for nursing and health care students teacher's book 0/5
หนังสือมาใหม่

English for nursing and health care students teacher's book

ผู้แต่งหนังสือ: McAuley, David
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978616110931
เลขเรียก:
 • LC - PE1127
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

English for nursing and health care students book 1/5
หนังสือมาใหม่

English for nursing and health care students book

ผู้แต่งหนังสือ: Schwarz, Peter C.
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978616110932
เลขเรียก:
 • LC - PE1127
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

English for nursing 1/2
หนังสือมาใหม่

English for nursing

ผู้แต่งหนังสือ: ศิริเพ็ญ สุทธาโรจน์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786163140319
เลขเรียก:
 • LC - PE1116.N8
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

English for nurses a guide to better communication with patients 0/5
หนังสือมาใหม่

English for nurses a guide to better communication with patients

ผู้แต่งหนังสือ: Thamolwan Lamai, B.A.,M.A.
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786169067177
เลขเรียก:
 • LC - PE1116N.8
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

Didactic strategies : lead by example 0/6
หนังสือมาใหม่

Didactic strategies : lead by example

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - LB1025
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

Dialogue สุนทรียสนทนา ฉบับนักปฏิบัติ 0/1
หนังสือมาใหม่

Dialogue สุนทรียสนทนา ฉบับนักปฏิบัติ

ผู้แต่งหนังสือ: มนต์ชัย พินิจจิตร
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789744016713
เลขเรียก:
 • LC - HD30.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

Designing and conducting mixed methods research 1/1
หนังสือมาใหม่

Designing and conducting mixed methods research

ผู้แต่งหนังสือ: Creswell, John W.
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9781506386621
เลขเรียก:
 • LC - H62
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018


สาขาวิชา

  205
  141
  102
  176
  145
  153


ล้างค่า