# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
5001 Urden, Linda D., edited 1
5002 วิฌาน บุญจินดาทรัพย์ 0
5003 ลลิดา ก้องเกียรติกุล 0
5004 ประภาศรี สมบุญ 0
5005 ทศวรรณ เอียมการ์ด พงษ์นุ่มกุล 0
5006 จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์ 0
5007 สุชาดา ศรีทิพยวรรณ, บรรณาธิการ 1
5008 Carpenito, Lynda Juall., [editor] 1
5009 Caudill, Marie A., [edited] 0
5010 Stipanuk, Martha H., [editor] 1
5011 Hall, Amy 0
5012 Patricia A. Stockert 0
5013 Perry, Anne Griffin 4
5014 Potter, Patricia A. 3
5015 Chop, Walter C., edited 0
5016 Robnett, Regula H., edited 1
5017 Cunningham, f. Gary 3
5018 Williams, J. Whitridge 1
5019 David C. Nieman 0
5020 Lee, Robert D 1
5021 Wingerd, Bruce D. 1
5022 Carol Byed - Bredbenner, Ph.D, at all 1
5023 Fine, katie S 0
5024 Marino, Bradley S 1
5025 Fox, Stuart lra 1
5026 Shannon E. Perry 0
5027 Alden, Kathryn Rhodes 0
5028 Cashion, Kitty 0
5029 Lowdermilk, Deitra Leonard 3
5030 Netter, Frank H., illustrator 0
5031 Ferri, Fred F. 1
5032 Martin, Barbara C. 0
5033 Duell, Donna J. 0
5034 Smith, Sandra F. 2
5035 Lilley, Linda Lane, et al. 1
5036 Godstein, Marc B. 0
5037 Kamel, Kamel S. 0
5038 Halperin, Michell L. 1
5039 John's Marison, et.al. 1
5040 Craven, Miles 3
5041 Mauk, Kristen L., editor 3
5042 Gueldner, Sarah H., editor 0
5043 Wykle, May L., editor 1
5044 Fineout-Overholt, Ellen 0
5045 Melnyk, Bernadette Mazurek 4
5046 Estes, Mary Ellen Zator 1
5047 Ackley, Betty J. 3
5048 Urban, Carol Q 0
5049 Holland, Leland Norman 0
5050 Adams, Michael Patrick 2