# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
4801 Barbara Aehlert 0
4802 Tim Phalen 1
4803 Jan chaithavuthi 1
4804 Praboromarajchanok Institute, Ministry of public Health 1
4805 Balabanova, Dina 0
4806 Greenan, James 0
4807 Cooper, Sandra E. 0
4808 Stock, Yvonne N. 0
4809 Jett, Kathleen 0
4810 Yeager, Jennifer J. 0
4811 Zerwekh, JoAnn 1
4812 Gosnell, Kelly 0
4813 Simpson, Kathleen Rice. 1
4814 O'Meara, Amy Mandeville 1
4815 Castaldi, Patricia A. 1
4816 Passmore, Denise 1
4817 ศรีมนา นิยมค้า 2
4818 Weber, Janet R. 1
4819 Luebbert, Rebecca 0
4820 Boyd, Mary Ann 2
4821 Souter, Sharon 0
4822 Lilley, Linda Lane 2
4823 Snyder, Julie S. 0
4824 Collins, Shelly Rainforth 0
4825 Clayton, Bruce D. 1
4826 Gurevitz, Samuel L. 0
4827 Willihnganz, Michelle J. 2
4828 Lynn, Richard B. 0
4829 Kaplan, Justin L. 0
4830 Porter, Robert S. 1
4831 Healey-Walsh, Judith 0
4832 Matteson, Mary Ann 0
4833 Linton, Adrianne Dill 1
4834 McFarlane, Judith 0
4835 Anderson, Elizabeth T. 2
4836 Kulbok, Pamela A. 0
4837 Ervin, Naomi E. 1
4838 Halstead, Judith A. 0
4839 Cannon, Sharon 0
4840 Boswell, Carol 0
4841 Foulkes, Mark 0
4842 Roberts, Dave 0
4843 Tadman, Mike 0
4844 Rogers, Louis 2
4845 Scrivener, Jim. 0
4846 Le, Tao. 1
4847 Sullivan, Lisa M. 1
4848 Metheekul, Chatnarin 1
4849 Niehaus, Linda 0
4850 Morse, Janice M. 1