# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
451 เอลิซาเบธ เดย์ 1
452 นัทธมน เปรมสำราญ, แปล 0
453 คิยามะ ฮิโรทสึงุ 1
454 เอ็มมา เฮ็ปเบิร์น 1
455 สุวิชชา จันทร, แปล 0
456 ซูซูกิ โนบุยุกิ 1
457 จันจิรา ดำรงพิพัฒน์กุล, แปล 0
458 ณิชยา รักเกียรติงาม, แปล 0
459 โทโยคาซึ สึรุตะ 1
460 เบิร์ก, บ๊อบ 1
461 ศิขริน, แปล 0
462 มานน์, จอห์น เดวิด 0
463 พรพุฒิ สุริยะมงคล 1
464 คอสตันซา ริซซาคาซา ดอร์ซอนญา 1
465 นันธวรรณ์ ชาญประเสริฐ, แปล 0
466 โนบูโอะ ซูซูกิ 1
467 เขมลักษณ์ ดีประวัติ, แปล 0
468 ชิมิซุ อากิฮิโระ 1
469 อนิษา เกมเผ่าพันธ์, แปล 0
470 ทาคาชิ ไซโต 1
471 กมลวรรณ เพ็ญอร่าม, แปล 0
472 พิทยาลงกรณ, พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่น 1
473 โหมว เจวียน 1
474 ซิงฉาย, แปล 0
475 กิตติศักดิ์ กิตติวิรยานนท์, (กฤตานนท์, นามแฝง) 1
476 ปิยะพร ศักดิ์เกษม 1
477 วิภาวดี รังสิต, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า, 2463-2520 (ว. ณ ประมวญมารค, นามแฝง) 2
478 วินิตา ดิถียนต์ (ว.วินิจฉัยกุล, นามปากกา) 5
479 ณ ชะอำ 1
480 หวน มี่ 1
481 ลีลรักษ์, แปล 0
482 สี่เมษา, แปล 0
483 เย่ว์ หลิวกวง 2
484 Sheehan, Judy L.,editors 1
485 Alexandre, Charles., editor 0
486 Hohenhaus, Mary H., editor 0
487 Matthew, Joanne M., editor 0
488 Codina Leik, Maria T. 1
489 Lusk, Pamela 0
490 ศิวพงษ์ คล่องพานิช 0
491 ณิชชา ทิพย์วรรณ์ 0
492 เกศราภรณ์ ชูพันธ์ และคณะ 1
493 ประไพศรี กาบมาลา 2
494 พักตร์วิภา ตันเจริญ 1
495 นิตยา บุญลือ 1
496 วริศา วรวงศ์ 1
497 ประไพศรี กาบมาลา และคณะ 1
498 เยาวลักษณ์ มาก๋า 1
499 สุพัตรา สินธุบัว 0
500 ปลื้มจิต โชติกะ 0