ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 30 - 60 ปี ตำบลมือกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแปลง 1
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WP20 ป212
 • Tags (หัวเรื่อง):
มะเร็งปากมดลูก - - วิจัย
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 30 - 60 ปี ตำบลมือกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแปลง 1

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002836 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0