ประสิทธิผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรายวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุภาคทฤษฎีต่อสมรรถนะการเรียนรู้และกาคิดอย่างมีวิจารณญานในนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยา

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เมืองที่พิมพ์: ปทุมธานี
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WY18.8 ช24ป
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ - - การศึกษาและการสอน - - วิจัย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002800 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 0