ประเมินผลผู้รเียนกับการสอนแบบบูรณาการ

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9747002461
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โครงการปฏิรูปการจัดการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2550
 • เลขเรียก: LC: RES. REP.LB1028.35 ส244ป
 • Tags (หัวเรื่อง):
สถาบันพระบรมราชชนก - - การจัดการเรียนการสอน - - การประเมินผล - - วิจัย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002010 - ยืมได้
2 3002011 - ยืมได้
3 3002012 - ยืมได้
4 3002013 - ยืมได้
5 3002720 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2007
 • จำนวนการยืม: 0