ประสิทธิผลของโครงการจิตอาสาต่อการพัฒนาทักษะการประเมินสภาพร่างกาย และการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WY20.5 ร17ป
 • Tags (หัวเรื่อง):
การประเมินสุขภาพ - - วิจัย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002561 - ยืมได้
2 3002852 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0