ปัจจัยที่มีผลต่อการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การพยาบาลผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2553

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
 • เมืองที่พิมพ์: อุตรดิตถ์
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WY18.5 ศ183ป
 • Tags (หัวเรื่อง):
การสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ - - พยาบาล - - วิจัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ - - การสอบ - - วิจัย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002488 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 0