สัมพันธภาพและการสื่อสารระหว่างพยาบาลกับผู้ป่วยจิตเวช

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786166035629
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ซี.ที.เค. พริ้นท์ติ้ง
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 206 หน้า, 21 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2566
 • เลขเรียก: NLM: WY160 ว217ส
 • Tags (หัวเรื่อง):
การสื่อสาร สัมพันธภาพ พยาบาลกับผู้ป่วยจิตเวช
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026883 - ยืมได้
2 7026884 - ยืมได้
3 7026885 - ยืมได้
4 7026886 - ยืมได้
5 7026887 - ยืมได้
6 7026888 - ยืมได้
7 7026889 - ยืมได้
8 7026890 - ยืมได้
9 7026891 - ยืมได้
10 7026892 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2023
 • จำนวนการยืม: 0