อายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอกโรคระบบการหายใจ = Ambulatory care in pulmonary medicine

 • สถานะ: (2/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164884038
 • จำนวนการยืม: 2 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์: ปทุมธานี
 • ลักษณทางกายภาพ: 254 หน้า, 21 cm. (450 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2566
 • เลขเรียก: NLM: WF140 ภ214อ
 • Tags (หัวเรื่อง):
หืด -- การวินิจฉัย ทางเดินหายใจ -- โรค หืด -- การรักษาด้วยยา
อายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอกโรคระบบการหายใจ = Ambulatory care in pulmonary medicine

ภัทริน ภิรมย์พานิช

ผู้แต่งร่วม

 • พิชญาภา รุจิวิชชญ์
 • ฐิติ ศรีเจริญชัย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026878 29 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม บุณยาพร ญาณะเปียง
2 7026879 - ยืมได้
3 7026880 28 เม.ย. 2024, 18:31 ระหว่างยืม ภัทราวดี นิลศิรา
4 7026881 - ยืมได้
5 7026882 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2023
 • จำนวนการยืม: 2